Minőségpolitika

A Veszprémi Érseki Főiskola minőségpolitikai nyilatkozata

„A Veszprémi Érseki Főiskola alapvető célja és vállalása, hogy az intézmény a térségben meghatározó szellemi központtá váljon, egyben olyan tudásmegosztó és értékmentő erőtérré fejlődjön, amelyet a keresztény kultúrára épülő erkölcsi rend, a minőségtudat, a társadalmi felelősségtudat és az ezeket megvalósító kezdeményezőkészség, aktivitás jellemez.

A Főiskola hitvallása és – a hitre nevelésre, az oktatásra, a szociális támogató tevékenységre és a morális értékek áthagyományozására irányuló – küldetéstudata a Szentírásban, a Szent Hagyományban és az Egyház tanításában évezredek alatt felhalmozódott tudásból, tapasztalatokból és mintákból forrásozik.

Felelősséget vállalunk:

 • a minőségi és korszerű tudásátadás;
 • a tudományosság eszméinek elmélyítése;
 • az akadémiai szabadság megtartása;
 • a hallgatók személyiségének, képességeinek és tehetségének fejlesztése iránt.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy:

 • hallgatóink a társadalom megbecsült tagjaivá váljanak, és
 • adaptív módon tudjanak érvényesülni az egyre dinamikusabban változó munkaerőpiacon.

Kiemelt célunk:

 • a kutatómunka és a kutatásfejlesztő tevékenység magas szintű megszervezése;
 • a kiépített minőségbiztosítási rendszer működésének nyomon követése és fejlesztése;
 • a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai elemeinek integrálása;
 • a térség oktatási, gazdasági szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás, a hálózatosodás előmozdítása.

Küldetésünknek tartjuk (az oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelése mellett):

 • az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódást;
 • a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, aminek érdekében keressük az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalásának lehetőségeit.

Hisszük és valljuk, hogy:

 • a Krisztussal való személyes találkozás öröme életalakító erő mind az egyén, mind a Főiskola közössége számára;
 • a természeti törvényeken alapuló keresztény kultúra, a keresztény nevelési elvek és tradíciók, valamint a karitatív szemlélet elsajátítása nemcsak közösségi érték vagy nemzetgazdasági tőke, hanem a jellem formálódásához és az egyén boldogulásához is nélkülözhetetlen, értéktartó befektetés.

A küldetés eléréséhez szükséges folyamatok szabályozását az ESG 2015 előírásai szerint végezzük.

A Főiskola vezetése arra ösztönzi munkatársait:

 • hogy a minőségpolitikát megismerjék;
 • munkájukban és személyes életvitelükben fokozott elkötelezettséget és igényességet tanúsítsanak;
 • ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.

Jelen dokumentum az aláírás napjától visszavonásig hatályos.”

Veszprém, 2021. július 15.

Dr. Sebestyén József

rektor

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.