Az intézet bemutatkozása

Intézményi küldetés

A Veszprémi Érseki Főiskola (VÉF/Főiskola) – hitéleti tanárképző, szociális szakember-képző és pedagógus-továbbképző intézményként – az oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelése mellett küldetésének tartja:

 • a társadalmi ellátórendszerekben, a segítő szakmákban és az oktatásban, a köznevelésben dolgozó tízezrek szakterületi, erkölcsi és mentálhigiénés támogatását;
 • a Veszprémi Főegyházmegye missziós tevékenységébe történő tevőleges és támogató bekapcsolódást, amelynek érdekében pasztorális, lelki-, mentálhigiénés, szolgáltatásokat fejlesztünk;
 • a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, amelynek érdekében felzárkóztató és tehetséggondozó szolgáltatásokat fejlesztünk;
 • a család- és gyermekvédelem ügyének támogatását;
 • a teremtés- és környezetvédelem melletti morális és tudományos elköteleződést;
 • a társadalmi érzékenység és az önkéntesség kultúrájának tervszerű kialakítását és implementálását;
 • a keresztény értelmiségképzés megszervezését;
 • a nemzeti öntudat megerősítésében való tervszerű munkálkodást.

Sarkalatos intézményi fejlesztési célok

 1. pasztorális;
 2. lelkigondozó, mentálhigiénés, pályaorientációs és pszichológiai;
 3. tehetséggondozó

szolgáltatóintézményi profil kialakítása.


 

A Pasztorális Intézet helye és szerepe a Főiskolán

A Főiskola a Veszprémi Főegyházmegye megrendelésére, a Főegyházmegye Pasztorális Tanácsa által megfogalmazott igényekre szabottan pasztorális szolgáltatásokat fejleszt.

A Pasztorális Intézet által fejlesztett pasztorális szolgáltatások a plébániák, egyházi közösségek, egyházi intézmények, valamint a rétegpasztorációban érintettek munkájának, hivatásának megerősítését szolgálják.

Az Intézet célja:

 • olyan szemlélet meghonosítása, amely a 20. és 21. századi nemzetközi pasztorációban, lelkiségteológiában, antropológiában már jól ismert;
 • olyan területek felkarolása, amelyeken jelenleg hiányok tapasztalható a magyarországi pasztorációban, főleg a Közép- és Nyugat-Dunántúl régiókban.

Célcsoport:

 • a Főegyházmegye plébánosai, hitoktatói, egyéb hitéleti munkaköröket betöltő munkatársai;
 • fiatalok: hitükben elmélyülni kívánók;
 • felnőttek: hivatásukban bizonytalanok, hitükben elmélyülni kívánók;
 • rétegpasztorációban részt vevők.

Az Intézet főbb tevékenységi területei, szolgáltatásai:

Az intézet elsődleges feladatának tekinti:

 • a Veszprémi Főegyházmegye területén működő hét esperesi kerület és 182 plébánia pasztorális igényeinek felmérésében való közreműködést (a Pasztorális Tanács iránymutatása szerint);
 • a főegyházmegyei pasztorális tervhez illeszkedő pasztorális programokat kidolgozó, illetve a programok szupervízióját ellátó szakértők kirendelését.

Az Intézet főegyházmegyei, ordináriusi megrendelés alapján támogatást nyújt pasztorális és szinodális folyamatok kísérésében, konfliktusok kezelésében, egyházi intézmények vagy közösségek fejlesztésében, kísérésében.

További szolgáltatási elemek:

 • pályakezdő hitoktatók, lelkipásztorok, plébániai kisegítők mentorálasa, kísérése;
 • közreműködés a nagy és a sok filiával rendelkező plébániák szervezeti és működési modelljeinek kidolgozásában, szupervíziójában;
 • rétegpasztoráció szerint továbbképzések, tréningek, előadások, konferenciák szervezése;
 • továbbképzések, tréningek, előadások, konferenciák szervezése plébánosoknak, hitoktatóknak, család- és ifjúságpasztorációban dolgozóknak.

Az Intézet működése:

 • Az Intézet a Főiskola önálló szervezeti egységeként működik, amely a különböző szolgáltatásokat, szupervíziós folyamatokat nemcsak megtervezi és kidolgozza, hanem azokat – szükség szerint további külső szakemberek bevonásával – meg is valósítja.

Veszprém, 2022. szeptember 1.

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.