Főiskolai tanári kinevezést kapott Dr. Fodor János, Főiskolánk oktatója

20230915 104051
Főiskolai tanári kinevezést kapott és vett át ünnepélyes keretek között Főiskolánk teológiaoktatója, pasztorálpszichológusa, Dr. Fodor János atya, balatonfüredi plébános Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkártól 2023. szeptember 15-én, Budapesten, a Károlyi-Csekonics-palotában.
 
Dr. Fodor Jánost – teológiai tanulmányai befejezése után – 2002-ben szentelte pappá Bosák Nándor megyéspüpök, Debrecenben. Káplánévei alatt a Debreceni Református Egyetem pasztorálpszichológia szakán szerzett másoddiplomát. 2005-től 2008-ig doktori tanulmányokat folytatott a Grazi Karl-Franzens Egyetem Teológiai Karán, ahol 2012-ben – disszertációja sikeres megvédése után – pasztorálpszichológiából szerezett doktori fokozatot.
 
2008-tól plébánosi feladatokat látott el Baktalórántháza, Gógánfa, Devecser, Keszthely településeken. 2020-tól Balatonfüred plébánosa.
 
2019-től a Vörösiszap 2020 kutatócsoport tagja. A vörösiszap-katasztrófa 10 éves évfordulója alkalmából 2022-ben „Az élet élni akar” címmel jelent meg a tragikus esemény hatásait feldolgozó tanulmánykötet. Fodor János atya a tanulmánykötetben megjelent publikációja mellett a kötet szerkesztői feladatait is ellátta.
 
Szeretettel gratulálunk Tanár Úrnak!
 

ITDK felhívás 2023

ITDK felhivas 2023

Kutatói Ösztöndíjprogram – Tanulmánykötet 2023

vef hallgatoi tanulmanykotet v2

A Veszprémi Érseki Főiskola negyedik olyan kötete készült el, melyben a tehetséggondozás részeként hallgatóink kutatási eredményeit tesszük közzé. Az előző kötetekben a VÉF Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia előadásait olvashattuk, idén pedig a Főiskola által kiírt Kutatói Ösztöndíjprogram nyertes hallgatóinak munkái jelennek meg, kiegészítve olyan hallgatók által írt tanulmányokkal, melyek közzétételre érdemesek és a hivatásuk elsajátítására készülő diáktársak figyelmére is méltóak.

Kötetünk első tanulmányában Csima Zsolt arra a kérdésre keres választ, hogy mennyire tudja a hitoktatás a tantárgy tanítása során a használt fogalmakat érthetőbbé tenni, elégedettek-e a hitoktatás tartalmával a hitoktatásban résztvevő felek, milyen irányú változtatásokat igényel a hitoktatás/katekézis, miként lehet hatékonyabban motiválni a feleket a hitoktatásban. A szerző második tanulmánya az érzelmek és a zene összefüggésit tárgyalja. A szakirodalmi áttekintést egy mérés ismertetése követi, amely a zene fiziológiai és érzelem-transzfer-hatását vizsgálja, választ keresve arra, hogy képes-e a zene közvetlenül befolyásolni a vegetatív idegrendszert és így a test működését, ill. képes-e az érzelmek közvetítésére.

Kaiser Renáta Játék a fejlesztésben című írásában a tanulási nehézségek, képességek, készségek fejlesztésében használható játékokkal foglalkozik, olyan kipróbált és a gyerekeknél hatékony, kedvelt és bevált játékokkal, gyakorlatokkal, melyeket hasznosítani lehet a  mindennapi iskolai munka során az osztályban adódó problémák esetén és a fejlesztő munkáknál.

Papp Hanna A gyermekkori abúzusok szerepe a fiatalkori szuicid magatartás kialakulásában című munkájában a szakirodalom alapján tekinti át a gyermekbántalmazás típusait, a bántalmazás következményeit és hatását a deviancia kialakulására, valamint bemutatja a traumára adott reakciók választípusait. Külön hangsúlyt fektet a gyermekkori bántalmazás egy fontos következményére, az önsértő viselkedésre és az öngyilkosságra, illetve kitér az öngyilkosság definíciói, típusai és rizikófaktorai mellett a megküzdési mechanizmusokra is.

Adorjánné Jeczuska Nikolett dolgozatában a család és az iskola kapcsolatával foglalkozik, és arra keres választ, mennyire hatékonyan működnek a két intézmény között a különböző kapcsolattartási formák, képesek-e segíteni a nevelési célok megvalósulását, illetve milyen hiányosságok mutatkoznak az iskola és a család együttműködésében a kutatási eredmények alapján.

Pénzes Richárd A zaklatás, mint az iskolai erőszak egy formája című tanulmánya bemutatja az iskolai zaklatás legalapvetőbb jellemzőit, és külön foglalkozik a fizikai és a kapcsolati abúzus mellett az online zaklatással, amely a technikai eszközök térhódításával egyre elterjedtebbé és veszélyesebbé válik, főként a fiatalabb korosztályok körében. Egy empirikus kutatás eredményei alapján bemutatja, hogy milyen komoly következményei lehetnek a zaklatásoknak, és milyen fontos szerepe van a felnőtt társadalomnak (szülőknek, családtagoknak, pedagógusoknak, kutatóknak) ezek megelőzésében, felismerésében, megakadályozásában, illetve a következmények felszámolásában.

Szabó Éva dolgozatának témája a Magyar Honvédség szociális és érdekvédelmi tevékenysége. A szerző dolgozatában áttekinti, hogy honnan ered, milyen történelmi múltra vezethető vissza és mit is jelent pontosan a Magyar Honvédség szociális tevékenysége. A honvédség példamutató és rendkívül szerteágazó munkáját a Veszprém megyében élő nyugállományú katonákra, a nyugállományú katonák özvegyeire, ellátásra jogosult árváira valamint a honvédségi nyugdíjasokra vonatkoztatva ismerteti. A dolgozat rámutat arra, hogy nincs még egy olyan állami szerv vagy munkaadó, amely annyi erőforrást, személyi, szervezeti és anyagi eszközt biztosít nyugállományú tagjai számára, mint a Magyar Honvédség.A tanulmánykötet ITT érhető el.

Szentmisével, díjátadóval ünnepelte az új tanévet a Veszprémi Érseki Főiskola

Új hagyományt teremtve Veni Sancte szentmisével egybekötött tanévnyitót rendezett a Veszprémi Érseki Főiskola. A résztvevők az új tanév mellett a Főiskola lendületes átalakulását is ünnepelhették. Idén ugyanis több mint 120 elsőéves hallgatót köszönthetett az intézmény, ami az utóbbi évekhez képest számottevő, közel ötszörös növekedés. Amellett, hogy a Főiskola immáron 240 fős hallgatói bázissal büszkélkedhet, az oktatók száma is 38 főre emelkedett. Mindez egyértelműen mutatja, hogy a Veszprémi Érseki Főiskola mára a térség megbízható, magas nívójú hitéleti és szociális képzőhelyévé nőtte ki magát.

1

A szentmisén Dr. Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke köszöntötte az Főiskola hallgatóit. Homíliájában kiemelte: az elsőéveseknek egyaránt szükségük lesz bátorságra, örömre és állhatatosságra tanulmányaik során. A szentmisét követően, az évnyitón mondott köszöntőjében az érsek atya az oktatásnak az evangélium hirdetésében betöltött szerepét hangsúlyozta, valamint elmondta: az egyházmegye örömmel működteti a főiskolát, amely intézmény tudománnyal és kultúrával egyaránt segíti a társadalmat, a jövő megalapozását.

2

Az eseményen beszédet mondott Halmai Gábor önkormányzati képviselő is, aki az intézmény és a város közötti virágzó szakmai és partnerségi kapcsolat mellett felidézte: Veszprém város hallgatói a legjobb időszakban tanulhatnak a városban. A képviselő szerint a főegyházmegye és a Főiskola is óriási jelentőséggel bír a városban. 

Dr. Sebestyén József, az intézmény rektora beszédében elmondta, hogy az idei tanév az elmúlt évek legsikeresebbje, ami a növekvő hallgatói és oktatói létszám mellett több új szak indulásának és a köznevelési, illetve a szociális szektor számára nyújtott szolgáltatásoknak egyaránt köszönhető. A rektor szerint a Főiskola hallgatói a jövő oktatására készülhetnek fel a megújult intézményben. Kiemelte, a Főiskola a jövőben is dolgozni fog azon, hogy a térség mindinkább meghatározó intézményeként továbbra is virágzó partneri kapcsolatokkal, a térség igényeire reagálva, a leendő hallgatók széles közönségét megszólítva biztosítson minőségi képzést és szolgáltatásokat közösségének.

3

A tanévnyitó alkalmat nyújtott az elmúlt évek teljesítményének ünneplésére is, hiszen átadásra került a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, amelyet Kotróczó Viktória nyert el. Ezen túl dr. Fodor János atyát főiskolai tanári kinevezése alkalmából köszöntötte a rektor, Kaszásné dr. Leveleki Magdolna pedig oktatói emlékérmet kapott kiemelkedő munkássága elismeréseként. Az ünnepély csúcseseménye a hallgatói eskütétel volt. Ezt követően a rektor valamennyi elsőéves hallgatót kézfogással köszöntötte, és fogadta főiskolai polgárrá.

4

Nyári napközis tábor a Veszprémi Érseki Főiskolán (CSP-CSBM-23-0110)

A Veszprémi Érseki Főiskolának három alapvető missziója van: 1) családvédelem, 2) hitvédelem és 3) teremtésvédelem. Az első misszióval összhangban nyújtotta be a Főiskola a pályázatát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2023. évi „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” c. pályázati felhívására. A pályázat részeként, annak megvalósítása által támogatni kívánjuk a Főiskolára (konferenciára, oktatásra, ügyintézésre vagy dolgozni) gyermekkel érkezők komfortérzetének javítását, a Főiskola munkatársait segítjük abban, hogy munkahelyi elkötelezettségüket és családi hivatásukat minél harmonikusabban és hatékonyabban tudják megvalósítani.

A pályázat keretében vállaltuk, hogy egy hétig segítünk a Főiskolán dolgozó gyermekes szülőknek a nyári gyermekfelügyelet megoldásában: a gyermekeket napközis tábor várta augusztus 7-e és 11-e között. A megvalósítást két pedagógus támogatta, akik egyházi iskolában dolgoznak, és évek óta rendszeresen táboroztatják az iskolájukban tanuló gyermekeket.

A táborozásban 5 és 15 év közötti gyermekek vettek részt, akik – a testvérektől eltekintve – a Főiskolán ismerkedtek meg egymással. Az első nap programjai az összeszokást célozták: színes-rajzos laminált névtáblát készítettek a gyerekek, zenét hallgattak, és meglátogatták a legközelebbi játszóteret a Jutas Vitéz kilátóval, a délután pedig társasjátékozással telt.

 1

2

3

 

A következő napok programját tovább színesítette a Veszprémi Vár és a Szent Mihály Székesegyház meglátogatása, fagyizás, kalandozás a városban, filmvetítés, kézműveskedés, táncos-mozgásos ügyességi játékok.

Az étkeztetésről a Főiskola konyhája gondoskodott: minden nap a gyermekek által kedvelt ételekből összeállított tízórai, ebéd és uzsonna várta a nyári napközis táborozókat.

4

5

6

7

A gyermekek élményekkel, kézműves alkotásokkal, új barátokkal gazdagodtak ebben a néhány napban. A tábor megvalósításában részt vevő pedagógusok megígérték, hogy a következő évi hasonló eseményben is szívesen részt vesznek. A táborozó gyerekek szüleinek nagy könnyebbséget jelentett, hogy a munkahelyre magukkal hozott gyermeküket jó kezekben, jó társaságban tudhatták, és így zavartalanul tudták végezni munkahelyi feladataikat.

Jövőre talán több gyermekkel, hosszabb időtartamban, és még gazdagabb programmal, már egy részben összeszokott csoporttal szeretnénk megvalósítani a gyermektábort.

 

Mészáros Szilvia gazdasági vezető

a tábor főszervezője

Első diplomásaink a testteológia szakirányú szakon

Az idei tanévben szereztek diplomát a testteológia szak első hallgatói. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk nekik! Legyenek jó követei Szent II. János Pál testteológiai katekézisének!

IMG 20230715 123549 resized 20230718 092611878

Tehetségpedagógiai konferencia zárta a Veszprémi Érseki Főiskola egyéves programsorozatát

Színvonalas konferenciával zárult a Veszprémi Érseki Főiskola egyéves tehetségpedagógiai programsorozata

 

tehetseg1.png

„A Tehetséggondozás pedagógiája” címmel rendezett színvonalas zárókonferenciát a Veszprémi Érseki Főiskolán működő Tehetséggondozó Központ. Az eseményt az intézmény egyéves munkáját előzte meg, amelynek során számos műhelyalkalmon, valamint jelenléti és online foglalkozáson vehettek részt a tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusok. A bárki számára nyitott és ingyenes alkalmakon a tehetséggondozó, tehetségfejlesztő kollégák a hatékony módszerek mellett megismerhették egymás jó gyakorlatait, kérdéseit, nehézségeit, valamint a műhelyeken formálódó közös tapasztalati és tudásanyagból meríthettek. A résztvevők közötti tudáscserét és hálózatosodást online szakmai fórum ösztönözte.

tehetseg2.jpg

A programsorozat tapasztalatait összegző, 2023. június 23-án megrendezett zárókonferencián egyaránt szerepeltek a tehetséggondozás Bibliai vonatkozásait, neuropszichológiai hátterét, a gyógypedagógiában és különböző képzési szinteken alkalmazott jó gyakorlatokat, a mélyszegénységben élők körében végzett munkát bemutató előadások is.

tehetseg3.jpg

A programsorozat az NTP-INNOV-22-0171 Tehetségpedagógiai műhely a Veszprémi Érseki Főiskolán mint a Közép-Dunántúl régió tehetségmódszertani központja program keretében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

A tehetséggondozás pedagógiája – tehetségpedagógiai konferencia a Veszprémi Érseki Főiskolán

Szeretettel várjuk és hívjuk a Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja által szervezett tehetségpedagógiai konferenciára, amelynek címe: 

A tehetséggondozás pedagógiája.

A tudományos jellegű, de a közérthetőség igényével meghirdetett konferencián az érdeklődök a tanulási nehézségekről, a különböző kognitív funkciók (pl. a figyelem, az észlelés, a memória neuropszichológiai szempontú) akadályozottságáról hallhatnak előadást neuropszichológustól, de betekintést kaphatnak a tehetséggondozás bibliai összefüggéseibe is. Előadóink bemutatják az intézményes tehetséggondozás széles spektrumát a szakszolgálati és gyógypedagógiai szisztémáktól az óvodai tehetséggondozáson át az iskolai tehetségfejlesztésig, és megismerkedhetünk digitális és alternatív tehetségprogramokkal, jó gyakorlatokkal is.

A konferencia programja itt érhető el.

 

Meghivo Tehetsegpedagogiai Konferenciara 2023 06 23

We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.