Bemutatkozunk

Újabb mérföldkő szakmai fejlődésünk útján Főiskolánk Tehetségpedagógiai Műhelye, amely 2021 őszétől rendszeresen működik.

Műhelyünk célja, hogy találkozzunk a térség tehetséggondozó pedagógusaival, a szűkebb és tágabb régió tehetséggondozó szervezeteivel, elméleti és gyakorlati szakembereivel, és tudásmegosztó gondolkodásra hívjuk őket.

A minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes műhelyfoglalkozásokon a tehetséggondozó, tehetségfejlesztő kollégák megismerhetik egymás jó gyakorlatait, kérdéseit, nehézségeit, és a műhelyeken formálódó közös tapasztalati és tudásanyagból meríthetnek.

Fontos célunk továbbá a kiemelten tehetséges gyermekekre és diákokra irányuló, a tehetséggondozásban, tehetségfejlesztésben hatékonyan használható módszerek egymással való megosztása. 

Az alkalmakat záró, támogató légkörű diszkussziók mindannyiunk számára lehetőséget adnak reflexióink szabad megosztására, a műhelyekről hazavitt szakmai lenyomat közös formálására, gazdagítására.

A műhelyfolyamat hatékonyabb követhetősége céljából létrehoztunk egy zárt Facebook-csoportot „A VÉF TEHETSÉGPEDAGÓGIAI MŰHELYE” címmel. Ez a szakmai fórum digitálisan jeleníti meg azt a munkát és tartalmat, amit együtt alakítunk. Itt kerülnek megosztásra az események és a szakmai anyagok.

Bátorítjuk, hogy csatlakozzon ehhez a felülethez, és ossza meg a lehetőséget érdeklődő kollégáival is.

A 2021/2022-es tanév szakmai programja itt érhető el.