szociálpedagógia alapképzési szak

Hallgatói tájékoztató a szociálpedagógia alapképzési szakról

 

A Veszprémi Érseki Főiskola a 2024/2025. tanévtől szociálpedagógia alapképzési szak indítását tervezi nappali és levelező munkarendben.

A Veszprémi Érseki Főiskola azon kevés felsőoktatási intézmény közé tartozik, melyek párhuzamosan kínálnak alapszakon szociálismunkás-képzést – 1995 óta – és szociálpedagógus-képzést – 2024 szeptemberétől. Abban egyedülálló a Veszprémi Érseki Főiskola, hogy  – 2024 februárjától – a szociálpedagógia alapszakon végzett hallgatók is az intézményben folytathatnak mesterszintű tanulmányokat „feltétel nélküli bemenetű” szociális munka mester szakon.

A jogszabályok szerint a szociális munka és a szociálpedagógia alapszakos végzettség ugyanazoknak a munkaköröknek a betöltésére jogosít, a teljes gyermekvédelmi és szociális rendszerben. Egy skót szerző szerint „… a  modern szociális  munka  a  kockázatkezelési  tevékenységre  és  problémamegoldásra  összpontosít.  A szociálpedagógia azonban a társadalmi cselekvést helyezi előtérbe, miközben a nevelés révén igyekszik az egyéneknek eszközöket biztosítani problémáik megoldásához és körülményeik megváltoztatásához.”[1] Tehát mindkét hivatás gyakorlói emberek életét megnehezítő társadalmi problémákkal foglalkoznak, de képzésük során különböző megközelítésekkel való munkavégzésre készülnek fel. A Veszprémi Érseki Főiskola szociálpedagógia szakján is a teljes életút bármely pontján járó emberek segítésére készíti fel hallgatóit, nem csak gyerekek, fiatalok, illetve ezek családjai segítésére.

Főiskolánk lehetőséget ad a szociális segítés néhány alapkérdésének a keresztény hit, a katolikus vallás megközelítése alapján való megismerésére. A jelentkezésnek és a diplomaszerzésnek ugyanakkor nem feltétele a katolikus vallás gyakorlása. Istenben nem hívő hallgatóink műveltségüket gyarapíthatják a hitre, a Katolikus Egyházra irányuló ismeretek szerzésével.

 

A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

A szociálpedagógia alapszakot nappali és levelező munkarendben indítjuk, 2024 szeptemberétől. A képzés időtartama 7 félév, a diplomaszerzés feltétele 210 kredit teljesítése. A levelező munkarendben havonta 3 napon zajlik az oktatás. A hallgatók az 1-5. félévben terepgyakorlatokat, a 4. és 5. félév közötti nyári szünetben táboroztatási gyakorlatot teljesítenek. A 6. félévben a hallgatók intenzív terepgyakorlatot teljesítenek, tantermi órán csak a gyakorlatok tapasztalatainak feldolgozása történik. A hallgatók az 5-7. félév során szakdolgozatot készítenek, és azt a záróvizsgán megvédik. A záróvizsga része továbbá a képzés során szerzett ismeretekről való számot adás, vizsgatételek kifejtésével.

Az oktatás során a hallgatók elméleti ismereteket szereznek, szakmai készségeiket fejlesztik, értékeket ismernek meg, és gyakorlati jártasságokat alakítanak ki.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei 53 kredit;
 • társadalomismeret 28 kredit;
 • társadalom és szociálpolitika 12 kredit;
 • pszichológia 28 kredit;
 • pedagógia 24 kredit;
 • jog és jogi igazgatás 9 kredit;
 • egészségügyi és egészségtudományi ismeretek 6 kredit.

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

A szabadon választható tárgyak kreditértéke: 10 kredit

Az oktatás kreditrendszerben, korszerű módszerekkel folyik, hatékonyságát informatikai eszközök segítik.

Szakmai gyakorlatok

Laikus gyakorlat

Terepgyakorlat és esetmegbeszélés I.: Családokat segítő szolgáltatások

Terepgyakorlat és esetmegbeszélés II.: Gyermekjólét, gyermekvédelem

Terepgyakorlat és esetmegbeszélés III.: Idős vagy fogyatékossággal élő emberek ellátása

Táboroztatási gyakorlat (Nyári gyakorlat a 4. félév után)

Terepgyakorlat és esetmegbeszélés IV.: Szenvedély- és pszichiátriai beteg vagy hajléktalan emberek ellátása

Intenzív terepgyakorlat I. (Jóléti ellátás)

Intenzív terepgyakorlat II.  (Korrektív ellátás)

Intenzív terepgyakorlatok esetmegbeszélése

Szakmai gyakorlat részletes leírása

A hallgatók a fentiekben felsorolt szakmai gyakorlatokat teljesítik szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, azok kijelölt munkatársai, mint tereptanárok irányításával. A gyakorlatok tapasztalatainak feldolgozását a hallgatói csoportok tantermi órákon végzik. A terepgyakorlatok órái 60 perc, a feldolgozó szemináriumok 45 perc hosszúságúak.

A gyermekjóléti/szociális ellátásban foglalkoztatottként vagy önkéntesként dolgozó hallgatók gyakorlataikat nem teljesíthetik abban az intézményben, mely őket foglalkoztatja.

A hallgató akkor teljesítheti annál az intézménynél gyakorlatát, mely munkaviszonyban vagy önkéntesként foglalkoztatja, ha az intézmény térségi ellátást nyújt, és a hallgató számára reálisan nem érhető el másik szolgáltató. Ilyen esetben a gyakorlat megszervezésére külön szabályok vonatkoznak.

 

MILYEN VÉGZETTSÉGET NYÚJT A KÉPZÉS?

A követelményeket sikeresen teljesítő hallgatók alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat szereznek, a szakképzettség megnevezése: szociálpedagógus, angol megnevezése: Social Pedagogue.

HOL LEHET A VÉGZETTSÉGGEL ELHELYEZKEDNI?

Végzett hallgatóink a szociális szféra minden területén jogosultak munkát vállalni: önkormányzati és állami intézményeknél; civil, egyházi és karitatív szervezeteknél; családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál; idősek otthonában; karitászszervezeteknél; alkohol- és drogambulancián; hajléktalan emberek ellátásában; fogyatékosok intézményeiben; mindenütt, ahol lehetőség van a szociális problémák hivatásszerű kezelésére. 

Diplomát szerzett hallgatóink jelentkezhetnek mester szintű képzésre. Főiskolánk szociális munka szakon, levelező munkarendben kínál mesterképzést, mely a szociálpedagógia alapszakról is „feltétel nélküli bemenetű”.

 

KIKET VÁRUNK HALLGATÓKNAK?

Az alapképzési szakra olyan hallgatókat várunk, akik

 • részt kívánnak vállalni társadalmi problémák kezelésében;
 • segíteni kívánják a problémákkal való megküzdésben a társadalmi problémák által sújtott személyeket, családokat, csoportokat;
 • pedagógiai szempontokat és ismereteket is alkalmazni kívánnak segítőként végzendő munkájukhoz,
 • akik projektekben és a segítői eszköztár más módon történő fejlesztéseiben is szívesen részt vennének,
 • magas szintű motivációval rendelkeznek egyéni és csoportos tanulásra;
 • értelmiségiként kívánnak élni hivatásuk gyakorlásán túl is;
 • amennyiben hívő keresztények, nem csak ismerik, de követik is a tanításokat;
 • amennyiben nem hívő emberek, akkor is ismerik a keresztény tanításokat.

Különösen a levelező tagozatra várunk olyan hallgatókat, akik a szociális ellátások területén dolgoznak, és ahhoz kívánnak diplomát szerezni.

 

MIÉRT VÁLHATNAK EMLÉKEZETESSÉ AZ ITT ELTÖLTÖTT ÉVEK?

Veszprém a Dunántúl és az Érseki Főegyházmegye központja, egyetemi és diákváros. Kedvező fekvése – a Bakony és a Balaton találkozási pontja – számos lehetőséget nyújt hallgatóinknak a sportolásra, kirándulásra, pihenésre.

 • A főiskola szellemisége, a baráti összejövetelek, a kulturális rendezvények, a szakmai viták egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók a szakmai felkészülés mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. 
 • Főiskolánk a városközponthoz, a vasútállomáshoz és az autóbusz pályaudvarhoz egyaránt közel, a város csendesebb részén, festőien szép természeti környezetben, erdős-ligetes területen helyezkedik el, mintegy főiskolai campust képezve. Jó lehetőséget kínál az elmélyült szellemi munkára.

 

[1] Lásd: Csók Cintia: A szociálpedagógia nyomában. 5. oldal https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/12227/10825

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.