Rektori köszöntő

rektor

Dr. Sebestyén József
rektor

 

Szeretettel köszöntöm a Veszprémi Érseki Főiskolán!

Kik vagyunk? – múltunk

Főiskolánk az ország első püspökségének székhelyén létrehozott, 1276-ig működött studium generale-t tartja szellemi elődjének, közvetlen jogelődjének pedig a Volkra János püspök által 1711. október 26-án alapított Papnevelő Intézetet. Ez utóbbi alig tíz évig (1721-ig) fogadta a papnövendékeket, majd negyedszázados szünet után, 1745-ben Padányi Biró Márton állította vissza. A szemináriumként újraindított intézményben 1952 márciusáig – a világháborúk alatti kisebb megszakításokat leszámítva – zavartalanul folyt a papképzés, amikor is a pártállam erőszakkal beszüntette annak működését.

Szendi József veszprémi megyéspüspök – mintegy negyvenévnyi kényszerszünet után, 1991-ben – újraalapította a Veszprémi Hittudományi Főiskolát teológia és hitoktató/hittanár szakok elindításával. 1993-től 2001-ig ének-zene–egyházzene szakja is volt a Főiskolának, 1995-től pedig elindult a szociális munka szak. 2013-tól – folyamatos kínálatbővüléssel – pedagógusok és szociális szakemberek számára meghirdetett posztgraduális szakokon folynak képzések.

A Főiskola oktatási, tudományos tevékenysége – jelenünk

A VÉF hitéleti, pedagógusképzési, valamint bölcsészet-, gazdaság- és társadalomtudományi képzési területeken indíthat szakokat.

2020 szeptemberétől szünetel a papképzés, így jelenleg osztatlan hittanár-nevelőtanár szakon, illetve szociális munka alapszakon képezünk szakembereket. (A katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA) szakon átmenetileg szüneteltetjük a képzést.)

A Főiskola a veszprémi székhelyű Pannon Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében a hittanár-nevelőtanár szakot nemcsak egyszakos formában, hanem szakpárban is biztosítja.

A graduális képzési kínálat jelentős fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a keresztény és a világi értelmiségiek, a pedagógus, a szociális vagy egyéb (tudomány)területeken végzett szakemberek továbbképzésének szervezésére.

A posztgraduális szakok terén 2013-ban elindított tervszerű építkezésnek köszönhetően mára 10 pedagógusképzési, 3 hitéleti és 3 társadalomtudományi képzési területen indítható szakot tudunk felajánlani diplomával rendelkező szakembereknek.

2020-ban jelentős szakfejlesztési programot indítottunk el. 2026-ig új bölcsészettudományi és társadalomtudományi graduális szakok elindítását tervezzük olyan korszerű képzési tartalmakkal, amelyek nemcsak az Egyház oktatási, szociális és szolgáltatói intézményrendszerében, hanem a tágabb munkaerőpiacon is tudnak hasznosulni.

Tudományos törekvéseink szintén túlmutatnak a megszokott felsőoktatási kereteken. 2021 őszén Tehetségpedagógiai Műhelyt, 2022 novemberében pedig Ökumenikus Valláspedagógiai Műhelyt alapítottunk azzal a céllal, hogy a tehetséggondozás és a valláspedagógia országos és nemzetközi jógyakorlatainak gyújtópontja és egyfajta erőtere alakulhasson ki Veszprémben.

A Főiskola szolgáltató tevékenysége – jövőnk

Annak érdekében, hogy a Veszprémi Érseki Főiskola katalizáló hatást tudjon kifejteni az egyházmegyében és a nemzetgazdaságban, ki kell lépnie a társadalomba, amelynek egyik útja, ha az oktatási és tudományos tevékenység szolgáltatói profillal egészül ki.

Ennek érdekében Pasztorális Intézetet, Mentálhigiénés és pszichológiai Központot, valamint Tehetséggondozó Központot hoztunk létre, amelyek 2022 őszén kezdték meg működésüket.

Mi a hitvallásunk? Mi a célunk?

Főiskolánk hitvallása, küldetéstudata és társadalmi felelősségvállalása a Szentírásban, a Szent Hagyományban és az Egyház tanításában évezredek alatt felhalmozódott tudásból, tapasztalatokból és mintákból forrásozik.

Felelősséget vállalunk a minőségi és korszerű tudásátadásban, a tudományosság eszméinek elmélyítésben, az akadémiai szabadság megtartásában.

Kiemelt célunk a kutatómunka és a kutatásfejlesztési tevékenység magas szintű szervezése, nem utolsó sorban pedig a térség oktatási, gazdasági szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás.

A 2020-ban kijelölt irányok megvalósításával a Főiskola egy érezhetőbb társadalmi szerepvállalást, az Egyház missziós tevékenységébe történő szervezettebb bekapcsolódást, illetve a helyi közösségek életében való aktívabb jelenlétet kíván megvalósítani.

A közoktatási és szociális ágazatban dolgozó szakemberek képzésével az intézmény bekapcsolódik az egyetemes és a nemzeti kulturális értékek áthagyományozásába, a társadalmi és gazdasági stabilitás fenntartásába.

Kiket várunk?

Aki úgy gondolja, hogy a keresztény kultúra, a keresztény nevelési elvek és tradíciók, a karitatív szemlélet elsajátítása nemcsak közösségi érték, hanem a jellem formálódásához és az egyén boldogulásához is fontos, értéktartó befektetés, látogasson el hozzánk!

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.