A Központ bemutatkozása

Intézményi küldetés

A Veszprémi Érseki Főiskola (VÉF/Főiskola) – hitéleti tanárképző, szociális szakember-képző és pedagógus-továbbképző intézményként – az oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelése mellett küldetésének tartja:

 • a társadalmi ellátórendszerekben, a segítő szakmákban és az oktatásban, a köznevelésben dolgozó tízezrek szakterületi, erkölcsi és mentálhigiénés támogatását;
 • a Veszprémi Főegyházmegye missziós tevékenységébe történő tevőleges és támogató bekapcsolódást, amelynek érdekében pasztorális, lelki-, mentálhigiénés, hivatásgondozó szolgáltatásokat fejlesztünk;
 • a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, amelynek érdekében felzárkóztató és tehetséggondozó szolgáltatásokat fejlesztünk;
 • a család- és gyermekvédelem ügyének támogatását;
 • a teremtés- és környezetvédelem melletti morális és tudományos elköteleződést;
 • a társadalmi érzékenység és az önkéntesség kultúrájának tervszerű kialakítását és implementálását;
 • a keresztény értelmiségképzés megszervezését;
 • a nemzeti öntudat megerősítésében való tervszerű munkálkodást.

Sarkalatos intézményi fejlesztési célok

 1. pasztorális;
 2. lelkigondozó, mentálhigiénés, pályaorientációs és pszichológiai;
 3. tehetséggondozó

szolgáltatóintézményi profil kialakítása.


 A Tehetséggondozó Központ helye és szerepe a Főiskolán

A Tehetséggondozó Központ a tehetségmentorálási szolgáltatások fejlesztésén és biztosításán túl a tehetségpedagógiai műhely keretében megszervezett tevékenységeket, műhelyfoglalkozásokat, tehetségpedagógiai akadémiákat fogja szervezni, és be kíván kapcsolódni a város és térség (a közigazgatási régió) tehetségpedagógiai, tehetség-módszertani hálózatosodásába.

A Központ tehetségpedagógiai műhelyként (2021 őszén már megkezdte működését), és kutatóintézetként is működik, tehetséggondozó programokat szervez, és tehetségmentor szakembereket közvetít, illetve biztosít a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai számára. A Központ és a tehetségpedagógiai műhely szándékoltan primer kutatási eredményeket fog beszállítani a tehetséggondozó szakemberképzésbe, a Veszprémi Érseki Főiskola által szervezett tehetséggondozó, tehetségfejlesztő posztgraduális képzésekbe.

A Központ célja:

 • tehetségmentorálás;
 • tehetséggondozó programok szervezése;
 • jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása;
 • tehetség-módszertani fejlesztés;
 • tehetségkutatások tervezése és megvalósítása;
 • hálózatosodás;
 • az innováció helyi multiplikátorának szerepét is betöltve részvétel a térségi tehetségprogramok kidolgozásában, a tehetségszűrési, tehetségazonosítási rendszerek és egyéb jó gyakorlatok gyűjtésében és megosztásában.

A Központ létrehozásával a cél olyan validált tehetségtámogató szolgáltatások fejlesztése és kiajánlása, amelyek segítik az egyéni tanulási út és karrier tervezését, nem utolsósorban pedig a tehetségtámogató környezet és a hálózatosodás kialakítását erősítő módszertanok megosztását.

További cél a tehetséges gyerekek, fiatalok (beleértve a kettős különlegességű tanulókat, hallgatókat) tanulmányi érdeklődési körének megfelelő, emocionális szükségleteit is figyelembe vevő programok gyűjtése, közreadása, illetve ilyen típusú programok kidolgozása.

Célcsoport:

 • a köznevelésben és a felsőoktatásban tanuló fiatalok (tehetségterülettől függetlenül);
 • a köznevelésben, a pedagógiai szakmai szolgáltatásban, a szakellátásban és a felsőoktatásban dolgozó szakemberek: intézményvezetők, igazgatók, pedagógusok, pszichológusok, iskolai szociális munkások, tehetséggondozó koordinátorok, főiskolai, egyetemi oktatók, kutatók stb.;
 • a tehetséggondozásban érintett nevelési-oktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, kutatócsoportok, civil szervezetek, egyéb piaci szereplők.

A Központ főbb tevékenységi területei, szolgáltatásai:

A Központban egyaránt tervezzük a kiemelten tehetséges gyermekekre/tanulókra/hallgatókra irányuló tehetségfejlesztő módszereket megosztó, valamint a tehetséggondozásban érintett oktatókra, pedagógusokra, szakemberekre irányuló szolgáltatási tevékenységek és hálózatosodás megvalósítását.

A Központ ingyenes részvételi, bekapcsolódási lehetőséggel tehetségpedagógiai műhelyfoglalkozásokat szervez és biztosít a Közép-Dunántúl régió és a Veszprémi Főegyházmegye intézményei számára.

A Központ szolgáltatási csomagjai:

 • tehetségpedagógiai műhelyfoglalkozások;
 • tehetségmentorálás a Veszprémi Főegyházmegye köznevelési intézményeiben;
 • tehetségmentorálás a közigazgatási régió köznevelési intézményeiben;
 • tehetségbarát tanulási környezeti modellek fejlesztése és megosztása;
 • tehetségkutatások szervezése és finanszírozása;
 • jó gyakorlatok, tehetségazonosítási és -fejlesztési módszerek megosztása;
 • komplex szolgáltatási csomagok és programok biztosítása a térségi tehetséggondozó intézményei és tehetséggondozói számára.

A Főiskola e területeken releváns szakképzettségekkel rendelkező szakemberei végeznek tehetségmentorálási és szolgáltatásfejlesztési tevékenységet.

A Központ működése:

 • A Központ a Főiskola önálló szervezeti egységeként működik, amely a különböző szolgáltatásokat, szupervíziós folyamatokat nemcsak megtervezi és kidolgozza, hanem azokat – szükség szerint további külső szakemberek bevonásával – meg is valósítja.

Veszprém, 2022. szeptember 1.

 

Dr. Sebestyén József

rektor, a Központ mb. vezetője

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.