szociális munka BA szak

 

Szociális tanulmányok szakról rövid tájékoztató ppt

Veszprémi Érseki Főiskolán 1995 óta folyik szociális munka képzés államilag támogatott és önköltséges formában.

 • A szociális munka - neve ellenére - nem egyszerűen munka, hanem hivatás, melynek középpontjában az ember és társas környezetének kapcsolata, konfliktusa áll. Aki szociális munkát végez, nehézségekkel és problémákkal küzdő emberekkel foglalkozik, családokkal, fiatalokkal, idősekkel, fogyatékkal élőkkel.

 • A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik hatékonyan segíteni tudják egyének, közösségek életminőségének javulását, és képesek aktívan közreműködni az egyént és a társadalmat veszélyeztető tényezők feltárásában, megelőzésében. 

A képzés tartalma, felépítése:

A szociális munka képzés ideje nappali tagozaton 7 félév. Levelező formában havonta 3 napot vesz igénybe.
Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki.

A bevezető tanulmányok tárgyai:

 • szociológia, társadalomtörténet, pszichológia, közgazdaságtan, jogi alapismeretek, pedagógia, gyógypedagógia, szociáletika, családszociológia, környezetszociológia, a deviáns viselkedés szociológiája, településszociológia,

Az általános ismeretekre épülnek a szociálpolitikai és szociális munka tantárgyak:

 • egyéni esetkezelés, szociális munka családokkal, gyermekekkel, fiatalokkal, idősekkel, szenvedélybetegekkel, fogvatartottakkal, hajléktalanokkal. 

A hallgatók olyan kiscsoportos foglalkozásokon is részt vesznek, amelyek személyiségük fejlődését szolgálják, hogy képessé váljanak a hatékony segítésre.

A képzésben nagy szerepet kap a gyakorlati tanulás.

 • A hallgatók különféle terepeken (idősek otthona, kórház, börtön, drogambulancia, családsegítő szolgálat stb.) szereznek közvetlen tapasztalatokat intézménylátogatás, kis- és nagygyakorlat keretein belül, a képzés közel 40%-ában.  

A szociális felsőoktatási alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit alapul véve főiskolánkon a terepgyakorlati képzés az alábbi gyakorlatokkal valósul meg:

Laikus gyakorlat:

 • Az elméleti és gyakorlati ismeretekkel nem rendelkező első éves szociális munka szakos hallgatók ún. laikus gyakorlat keretein belül ismerkednek a segítő tevékenységgel. A laikus gyakorlat célja, hogy a hallgatók konkrét segítő tevékenység során kerüljenek kliens közelbe és a segítésről közvetlen élményt szerezzenek. 

Intézménylátogatás:

 • A különbözős klienskörökkel foglalkozó szemináriumok keretében a hallgatók intézménylátogatáson vesznek részt, melynek során megismerkednek a szociális munka terephelyeivel, röviden betekintést nyernek néhány intézmény működésébe, megismerik annak belső munkáját, feladatait, szervezeti felépítését, szakemberekkel való ellátottságát valamint az intézményben szociális munkát végzők tevékenységi körét. 

Kisgyakorlat:

 • Hallgatóink a kisgyakorlatok alkalmával szerezhetnek további ismereteket a terepeken zajló munkáról. A kisgyakorlat célja, hogy a hallgatók közelebbről megismerjenek néhány intézményt, az ott folyó tevékenységet, az intézmény szerepköréhez kapcsolódó szociális feladatokat, illetve a nem szociális jellegű intézményekben felismerjék a szociális munkavégzésben rejlő lehetőségeket. Legyen módjuk a hallgatóknak a szociális munkavégzés módszereibe betekintést nyerni, illetve bizonyos részfeladatokban jelen lenni, önálló munkát végezni. Segítse a hallgatót az olyan irányú tájékozódásban, hogy a szociális munka mely területe, illetve mely módszere áll legközelebb az ő személyiségéhez. A gyakorlatozóink hat alkalommal ötször nyolc órát töltenek el a maguk által - elsősorban tereplistánkról - kiválasztott különböző terephelyeken. 

Nagygyakorlat:

 • A terepgyakorlatok féléves összefüggő, ún. nagygyakorlattal zárulnak a hetedik szemeszterben. A nagygyakorlatok helyszínét a hallgató választja ki és a terepkoordinátor hagyja jóvá. A hallgató által ajánlott gyakorlati hellyel és a gyakorlatvezetővel való kapcsolatfelvétel után a terepkoordinátor dönti el, hogy kezdeményezi-e az adott intézménnyel a nagygyakorlati megállapodás megkötését. 

A nagygyakorlat célkitűzése, hogy a hallgatók:

 • megismerjék az intézményeket a működésük során (azok belső munkáját, a szociális munkás kapcsolatát más szakemberekkel, megismerkedjenek az intézményben folyó munka főbb módszereivel, azok gyakorlati alkalmazásával, annak korlátjaival, az intézmény szolgáltatási stratégiájával, kapcsolódó egyéb intézményekkel); 

 • képessé váljanak felismerni a különböző egyéni, családi, csoportos vagy közösségi problémákat és azok összefüggéseit, képessé váljanak kiválasztani a pozitív változás lehetséges útjait; 

 • kipróbálhassák magukat előbb tereptanárral, majd „éles helyzetben”, önállóan is. 

Az oktatás kreditrendszerben, korszerű módszerekkel folyik (kiscsoportos foglalkozások, problémaközpontú oktatás), hatékonyságát számítástechnikai eszközök segítik.

Milyen végzettséget nyújt a képzés, hol lehet vele elhelyezkedni?

Főiskolánkon magas színvonalú, hivatalosan jóváhagyott, ún. akkreditált képzés folyik, ami alapján a követelmények sikeres teljesítése után a hallgatók államilag elismert, szociális munkás főiskolai oklevelet kapnak.

Végzett hallgatónk a szociális szféra legkülönbözőbb területein helyezkedhetnek el:

 • önkormányzati és állami intézményeknél, civil és egyházi karitatív szervezeteknél, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál, idősek otthonában, karitász szervezeteknél, alkohol- és drogambulancián, hajléktalanszállón, fogyatékosok intézményeiben, vagy bárhol, ahol lehetőség van a szociális problémák hivatásszerű kezelésére stb. 

Diplomát szerzett hallgatóink jelentkezhetnek:

 • szociális munka, szociológia, szociálpolitika, szociálpszichológia, közösségi és civil tanulmányok, kisebbségpolitika és az egyetemek sok más mesterszakára. 

Kiket várunk hallgatóknak?

Olyan fiatalokat, akik:

 • nyitottak környezetük szociális gondjaira; 

 • szívesen vállalják bajbajutott embertársaik segítését; 

 • késztetést éreznek arra, hogy felelősen gondolkodjanak kisebb-nagyobb közösségek jövőjéről; 

 • érdeklődnek a társadalomtudományok iránt, és széleskörű ismeretet kívánnak szerezni az emberi kapcsolatokról. 

Nyelvoktatás

Főiskolánk idegen nyelvek tanulására ingyenes lehetőséget biztosít angol, német nyelvből négy féléven keresztül. A kurzusok szakmai nyelvi órákkal egészíthetők ki.

Karitász modul

A képzés célja, hogy hallgatóink alkalmassá válnak a karitász intézményeiben és szervezeteinél való munkára. A résztvevők a Karitásszal foglalkozó tárgyak keretében előadásokat hallgatnak és karitász intézményekben végezhetnek gyakorlatokat. A képzés a kreditrendszernek köszönhetően egyéni ütem szerint végezhető.

Miért válhatnak emlékezetessé az itt eltöltött évek?

Veszprém a Dunántúl és az Érseki Főegyházmegye központja, egyetemi és diákváros. Kedvező földrajzi fekvése- a Bakony és a Balaton találkozási pontja-számos lehetőséget nyújt hallgatóinknak a sportolásra, kirándulásra, pihenésre.

 • Főiskolánk a városközponthoz, a vasútállomáshoz és az autóbusz pályaudvarhoz egyaránt közel, a város csendesebb részén, festőien szép természeti környezetben, erdős-ligetes területen helyezkedik el, mintegy főiskolai campust képezve. Jó lehetőséget kínál az elmélyült szellemi munkára.  

 • Az iskola szellemisége, a baráti összejövetelek, a szakestek, a kutatótáborok, a kulturális rendezvények, a szakmai viták egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók a szakmai felkészülés mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. 

 • A Pannon Egyetemmel kialakított jó kapcsolat és a különféle városi rendezvények lehetővé teszik, hogy a hallgatók bekapcsolódhassanak az egyetemi város diákéletébe. 

 Felvételivel kapcsolatos legfontosabb információk:

 • Jelentkezni e-felvételivel a www.felvi.hu oldalon lehet, itt találhatók az adott felvételi eljárás aktuális tudnivalói is az elektronikus felvételi tájékoztatóban és a "Meghirdetett képzések" menüpont alatt a Főiskola képzéseinél. (keresztféléves eljárás esetén novemberi, általános eljárás esetén februári és pótfelvételi eljárás során augusztusi jelentkezési határidőkkel)

 

Elérhetőségünk:

Veszprémi Érseki Főiskola
Szociális Tanulmányok Tanszék
8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Telefon: 88/542-708 ; E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.