Szociális munka MA szak

Végzettség megnevezése: okleveles szociális munkás szakképzettség, angol nyelvű megjelölése: Social Worker.

A képzés indul: 2024 szeptemberében.

A képzés hossza: 4 félév, 120 kredit.

Munkarend: levelező.

Képzési napok: félévente 4 hónapban, havonta egy héten, szerda-csütörtök-pénteki napokon.

Vizsgaidőszak: május-július, illetve december-január.

Finanszírozás: állami ösztöndíjas és önköltséges, önköltség 320 000 forint/félév.

A felvételivel kapcsolatos teljeskörű információ a felvi.hu-n, 2024.február 15-ig.

Szakfelelős Tóbiás László PhD egyetemi docens.

Információ: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felvételi eljárás: két részből álló felvételi beszélgetés.

 1. A jelentkező a képzés elvégzésére vezető motivációit, motivációs levélben mutatja be, ez adja a felvételi beszélgetés egyik témáját.
 2. A jelentkező bemutatja egy általa választott gyermekjóléti-szociális terület aktuális kihívásait, és azokra saját fejlesztési elképzeléseit.

A jelentkezők a felvételi beszélgetés idejéről december 1-ig emailben kapnak tájékoztatást. A felvételi eljárásnak nincs díja.

A felvételiről eljárás és a pontszámítás részletes információi itt találhatóak.

 

Amennyiben a jelentkező nem szociális munka vagy szociálpedagógia BA (korábbról főiskolai) diplomával rendelkezik, kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie 2024. május 10-ig.

A kreditelismerési eljárás díjtalan. Részeletes információ és űrlap érhető el:  VEF_szocm_ma_kreditelismerés_adatlap.doc

A képzés ismertetése itt található.

 

A felvételiről eljárás részletes információi

A felvételi beszélgetés idejéről és helyéről a jelentkezők május 3-ig kapnak tájékoztatást a felvi.hu-n megadott emailcímükre. A tájékoztatás szól a jelentkező motivációs levelének előzetes megküldésének határidejéről és módjáról is

A felvételi a jelentkező és a felvételi bizottság tagjai 25 perc hosszúságú szakmai beszélgetése.

A felvételi pontszámítása

A felvételi eljárásban összesen legfeljebb 100 pont szerezhető:

A) 95 pont szerezhető szakmai felvételi beszélgetésen

B) esélyegyenlőségi kompenzációként összesen maximálisan 1 pont szerezhető, az alábbi esetekben:

- fogyatékosság,
- gyermekgondozás,
- hátrányos helyzet.

C) tanulmányi, tudományos teljesítmény elismerése, összesen legfeljebb 4 pont szerezhető, az alábbi esetekben:

- Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel: 2 pont,
- egyéni vagy társszerzős szakmai publikáció nyomtatott vagy elektronikus lektorált folyóiratban vagy kötetben: 2 pont.

A jelentkező május 10-ig megküldi szakmai önéletrajzát és a képzésre vonatkozó motivációs levelét a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímre.

A főiskola május 3-ig értesítést küld a jelentkezőnek a felvételi időpontjáról a jelentkezésben megadott emailcímre. 

A felvételi eljárásnak nincs díja.

A felvételi általános szabályai a felvi.hu oldalon találhatóak.

 

Kreditelismerési eljárás – az alapfokú tanulmányok elfogadása a mesterképzésbe történő belépésnél

 Nem kell kreditelismerési eljárást kezdeményeznie a jelentkezőnek, ha szociális munka vagy szociálpedagógia BA (korábbról főiskolai) diplomával rendelkezik.

Bármely más diplomával rendelkező jelentkezőnek 2024. május 10-ig kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie, az itt letölthető űrlap kitöltésével és a főiskola részére emailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre és postán történő megküldésével. Postacím: Tanulmányi osztály Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém Jutasi u. 18/2.

Az űrlapot a hallgató által korábban teljesített – esetleg több – képzés leckekönyve alapján kell kitölteni. A kérelemhez mellékelni kell a leckekönyv/ek másolatát. A leckekönyv/ek eredeti példányát a felvételi során be kell mutatnia a jelentkezőnek.

A nem szociális munka vagy szociálpedagógia BA (korábbról főiskolai) diplomával rendelkező jelentkező kérheti munkavégzése vagy önkéntes tevékenysége során megszerzett kompetenciái kreditekkel való elismerését. A  kompetenciaelismerés a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 57.§ (7), valamint a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 49. § (6) bekezdésén alapul. A kompetenciaelismerést a jelentkező a főiskola rektorához címzett és a tanulmányi osztályra 2024. május 10-ig emailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre és postán történő megküldésével kezdeményezheti. Postacím: Tanulmányi osztály Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém Jutasi u. 18/2. A kérelemről a főiskola egyedi határozatot hoz, a korábbi kompetenciaelismerések során kialakított gyakorlata alapján.

A kredit- és kompetenciaelismerési eljárás díjtalan.

A kreditelismerési eljárás célja annak megvizsgálása, hogy korábbi felsőoktatási tanulmányai során a jelentkező szerzett-e olyan ismereteket, melyekre a mesterképzés során támaszkodhat.

A kompetenciaelismerési eljárás célja annak megvizsgálása, hogy a jelentkező jelentős időn át, szociális szakmai feladatkörben, munkaviszonyban vagy önkéntes tevékenységben dolgozva szerzett-e olyan ismereteket, melyekre a mesterképzés során támaszkodhat.

A szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szakot végzettek esetében minimális belépési feltétel legalább 30 kredit a korábbi tanulmányokból a szociális munka és a szociálpolitika megalapozását szolgáló társadalomtudományi és pszichológiai alapismeretekből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai, illetve munkatapasztalata sorén szerzett és a főiskola által elismert kompetenciái alapján legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Más alapképzési vagy mesterképzési szakokat végzettek esetében minimális belépési feltétel a főiskola Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága által a korábbi tanulmányokból elismert legalább 60 kredit társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató korábbi tanulmányai, illetve munkatapasztalata révén szerzett és a főiskola által elismert kompetenciái alappján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A Veszprémi Érseki Főiskolán 1995-ben kezdődött meg a szociális munka alapszakon a képzés. 2024 februárjától folyik a szociális munka mester szakos képzés is, kizárólag levelező munkarendben, államilag támogatott és önköltséges formában.

A mesterképzésre egyaránt várunk olyan jelentkezőket, akik szociális munka vagy szociálpedagógia szakon szereztek alapszakos diplomát, és olyanokat, akik más tudományterületen végeztek alapszakot, és mester szintű tanulmányaikat szeretnék a szociális munka területén folytatni, akár azért, mert az ágazatban dolgoznak, akár tudományos-szakmai érdeklődésből.

Veszprémi Érseki Főiskolán 1995-ben keződött meg a szociális munka alapszakon a képzés. 2024 februárjától folyik a szociális munka mester szakos képzés is, kizárólag levelező munkarendben, államilag támogatott és önköltséges formában.

A mesterképzésre egyaránt várunk olyan jelentkezőket, akik szociális munka vagy szociálpedagógia szakon szereztek alapszakos diplomát, és olyanokat, akik más tudományterületen végeztek alapszakot, és mester szintű tanulmányaikat szeretnék a szociális munka területén folytatni, akár azért, mert az ágazatban dolgoznak, akár tudományos-szakmai érdeklődésből.

A KÉPZÉS CÉLJA 

A mesterképzéseket választók ismeretekkel, alapdiplomával, esetleg munkatapasztalattal rendelkeznek a választott tudomány-/szakmaterületről.  Választásuk megfontolt, elkötelezettek, mély ismereteket kívánnak szerezni, elmélyült munkát végeznek, mind önállóan, mind tanulócsoportként. A mesterképzés célja ezeknek a hallgatói igényeknek és a gyermekjóléti/szociális ágazat magasabb szinten képzett szakemberek iránti igényének összehangolt kielégítése, továbbá a doktori képzésre való felkészülés támogatása.

 • A mesterszak kötelező és választható tárgyai mélyebb ismeretek megszerzését célozzák a társadalom egyes csoportjairól, illetve jelenségeiről, a kutatásról, a vezetésről.
 • Főiskolánk lehetőséget ad a szociális segítés néhány alapkérdésének a keresztény hit, a katolikus vallás megközelítése alapján való megismerésére. A jelentkezésnek és a diplomaszerzésnek ugyanakkor nem feltétele a katolikus vallás gyakorlása. Istenben nem hívő hallgatóink műveltségüket gyarapíthatják a hitre, a Katolikus Egyházra irányuló ismeretek szerzésével.

A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

A szociális munka mesterképzési szakot levelező munkarendben indítjuk, időtartama 4 félév (120 kredit), a szorgalmi időszak havonta 3 napot vesz igénybe. Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, értékeket közvetít, támogatja szakmai készségek fejlesztését és a gyakorlati jártasságok formálását.

A hallgatók a 3. félévben terepgyakorlatot teljesítenek. A hallgatók a 3. és 4. félév során szakdolgozatot készítenek, és azt a záróvizsgán megvédik.

A KÉPZÉS TERÜLETEI, TANTÁRGYAI

A szociális munka és a szociálpolitika elméleti ismeretei

 • A szociális munka és a szociálpolitika történeti modelljei
 • A szociális gondolat története
 • A szociális munka és szociálpolitika aktuális kihívásai
 • Társadalom- és foglalkoztatás-politika
 • Politikai rendszerek és szociálpolitikai modellek európai országokban
 • Értékalapú (köz)igazgatás

A szociális munka módszerei

 • Szociális szempontú közösségszervezés
 • A vezető és a közösség dinamikája
 • Szociális munka pszichés problémával élő emberekkel
 • Értékek, vallások, spiritualitás és szociális munka
 • Szenvedélybetegségek és addiktológia
 • Szocioterápia
 • Tanácsadás a szociális munkában
 • Haldoklók és családjuk kísérése
 • Családsegítés, gyermekvédelem
 • Idősek, demensek körében végzett szociális munka
 • Iskolában és fogyatékkal élő emberek körében végzett szociális munka
 • Kommunikáció-elmélet és tárgyalástechnika

Gyakorlati ismeretszerzés és módszertana

 1. Esetmegbeszélő szeminárium
 2. Multiprofesszionális esetmegbeszélő mentálhigiénés szemléletben (Bálint-csoport)

Társadalom és vizsgálata

 • Társadalmi tagolódás, mobilitás és integráció
 • Szegénység által érintett társadalmi csoportok
 • A társadalomkutatás módszertana
 • Empirikus kutatás gyakorlata a szociális munkában
 • Egyéni és társadalomlélektani jelenségek integrált megközelítése

Szakmai gyakorlat részletes leírása

100 óra (12,5 nap) gyakorlatot kell a hallgatóknak teljesítenie.

 • 4 óra a gyakorlat előkészítése, 96 óra a gyakorlat teljesítése,
 • 12 munkanap során, naponta 8 órában,
 • a gyakorlat legfeljebb 2 gyakorlati helyen teljesíthető, adott gyakorlati helyen folyamatosan.

Gyermekjóléti vagy szociális intézményben vagy ilyen területen megvalósuló projektben szakmai (tehát nem menedzsment vagy pénzügyi) feladatra munkaviszonyban vagy önkéntes szerződéssel több mint 50 órára foglalkoztatott hallgató kérheti, hogy a szakmai gyakorlat 50%-a alól felmentést kapjon. Az esetmegbeszélő szemináriumra a felmentés nem vonatkozik, a munkahelyi/önkéntesként szerzett tapasztalatokat ugyanúgy fel kell dolgoznia a hallgatónak, mintha terepgyakorlaton szerezte volna azokat.

Az oktatás kreditrendszerben, korszerű módszerekkel folyik, hatékonyságát informatikai eszközök segítik.

Nyelvoktatás

A hallgatók választható tárgy keretében angol vagy német szakmai nyelvet tanulhatnak, szaknyelvi ismeretekkel bővítve azt a nyelvismeretüket.

MILYEN VÉGZETTSÉGET NYÚJT A KÉPZÉS?

A követelményeket sikeresen teljesítő hallgatók államilag elismert, okleveles szociális munkás szakképzettséget kapnak, melynek angol nyelvű megjelölése: Social Worker.

HOL LEHET A DIPLOMÁVAL ELHELYEZKEDNI?

Végzett hallgatóink a szociális szféra legkülönbözőbb területein jogosultak magasabb szintű felkészültséget igénylő szakértői és vezetői pozíciókat betölteni: 

önkormányzati és állami intézményeknél; civil, egyházi és karitatív szervezeteknél; családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál; idősek otthonában; karitászszervezeteknél; alkohol- és drogambulancián; hajléktalan emberek ellátásában; fogyatékosok intézményeiben; mindenütt, ahol lehetőség van a szociális problémák hivatásszerű kezelésére. 

Diplomát szerzett hallgatóink jelentkezhetnek doktori képzésre. 

KIKET VÁRUNK HALLGATÓKNAK?

Olyan diplomásokat, akik:

 • magas szintű kompetenciákkal és motivációval rendelkeznek egyéni és csoportos tanulásra;
 • alapszakos végzettséggel és esetleg munkatapasztalattal, elkötelezettséggel bírnak a társadalmi kihívások és kielégítetlen szükségletek kezelésében;
 • értelmiségiként kívánnak élni hivatásuk gyakorlásán túl is;
 • amennyiben hívő keresztények, nem csak ismerik, de követik is a tanításokat;
 • amennyiben nem hívő emberek, akkor is ismerik a keresztény tanításokat.

MIÉRT VÁLHATNAK EMLÉKEZETESSÉ AZ ITT ELTÖLTÖTT ÉVEK?

Veszprém a Dunántúl és az Érseki Főegyházmegye központja, egyetemi és diákváros. Kedvező fekvése – a Bakony és a Balaton találkozási pontja – számos lehetőséget nyújt hallgatóinknak a sportolásra, kirándulásra, pihenésre.

 • A főiskola szellemisége, a baráti összejövetelek, a kulturális rendezvények, a szakmai viták egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók a szakmai felkészülés mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. 
 • Főiskolánk a városközponthoz, a vasútállomáshoz és az autóbusz pályaudvarhoz egyaránt közel, a város csendesebb részén, festőien szép természeti környezetben, erdős-ligetes területen helyezkedik el, mintegy főiskolai campust képezve. Jó lehetőséget kínál az elmélyült szellemi munkára.  

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.