Szociális munka MA szak

Veszprémi Érseki Főiskolán 1995 óta folyik szociális munka alapszakon képzés. 2023 szeptemberében tervezzük a szociális munka mester szak indítását levelező munkarendben, államilag támogatott és önköltséges formában.

A mesterképzésre egyaránt várunk olyan jelentkezőket, akik szociális munka vagy szociálpedagógia szakon szereztek alapszakos diplomát, és olyanokat, akik más tudományterületen végeztek alapszakot, és mester szintű tanulmányaikat szeretnék a szociális munka területén végezni, akár azért, mert ezen a területen dolgoznak, akár tudományos-szakmai érdeklődésből.

A KÉPZÉS CÉLJA

A mesterképzést választók ismereteket szereznek a szociális munka tudományterületéről, szakterületéről. Mesterképzésünk kötelező és választható tárgyai keretében a hallgatóknak elméleti és gyakorlati tudásuk elmélyítésére van lehetőségük a társadalom egyes csoportjairól, jelenségeiről, a szociális rendszer, a szociálpolitika működéséről.

Főiskolánk lehetőséget ad a szociális segítés néhány kérdésének a keresztény hit, a katolikus vallás megközelítése alapján való megismerésére. A jelentkezésnek és a diplomaszerzésnek nem feltétele a katolikus vallás gyakorlása. Istenben nem hívő hallgatóink általános műveltségüket gyarapíthatják a hitre, a Katolikus Egyházra vonatkozó ismeretek szerzésével.

 

A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

A szociális munka mesterképzési szakot  levelező munkarendben indítjuk, időtartama 4 félév (120 kedit), havonta 3 napot vesz igénybe. Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki.

A hallgatók a 3. félévben terepgyakorlatot teljesítenek. A hallgatók a 3. és 4. félév során szakdolgozatot készítenek, és azt a záróvizsgán megvédik.

 

A KÉPZÉS TERÜLETEI, TANTÁRGYAI

A szociális munka és a szociálpolitika elméleti ismeretei

 • A szociális munka és a szociálpolitika történeti modelljei
 • A szociális gondolat története
 • A szociális munka és szociálpolitika aktuális kihívásai
 • Társadalom- és foglalkoztatás-politika
 • Politikai rendszerek és szociálpolitikai modellek európai országokban
 • Értékalapú (köz)igazgatás

A szociális munka módszerei

 • Szociális szempontú közösségszervezés
 • A vezető és a közösség dinamikája
 • Szociális munka pszichés problémával élő emberekkel
 • Értékek, vallások, spiritualitás és szociális munka
 • Szenvedélybetegségek és addiktológia
 • Szocioterápia
 • Tanácsadás a szociális munkában
 • Haldoklók és családjuk kísérése
 • Családsegítés, gyermekvédelem
 • Idősek, demensek körében végzett szociális munka
 • Iskolában és fogyatékkal élő emberek körében végzett szociális munka
 • Kommunikáció-elmélet és tárgyalástechnika

Gyakorlati ismeretszerzés és módszertana

 • Esetmegbeszélő szeminárium
 • Multiprofesszionális esetmegbeszélő mentálhigiénés szemléletben (Bálint-csoport)

Társadalom és vizsgálata

 • Társadalmi tagolódás, mobilitás és integráció
 • Szegénység által érintett társadalmi csoportok
 • A társadalomkutatás módszertana
 • Empirikus kutatás gyakorlata a szociális munkában
 • Egyéni és társadalomlélektani jelenségek integrált megközelítése

 

Szakmai gyakorlat részletes leírása

100 óra (12,5 nap) gyakorlatot kell a hallgatóknak teljesítenie.

 • 4 óra a gyakorlat előkészítése, 96 óra a gyakorlat teljesítése,
 • 12 munkanap során, naponta 8 órában,
 • a gyakorlat legfeljebb 2 gyakorlati helyen teljesíthető, adott gyakorlati helyen folyamatosan.

Gyermekjóléti vagy szociális intézményben vagy ilyen területen megvalósuló projektben szakmai (tehát nem menedzsment vagy pénzügyi) feladatra munkaviszonyban vagy önkéntes szerződéssel több mint 50 órára foglalkoztatott hallgató kérheti, hogy a szakmai gyakorlat 50%-a alól felmentést kapjon. Az esetmegbeszélő szemináriumra a felmentés nem vonatkozik, a munkahelyi/önkéntesként szerzett tapasztalatokat ugyanúgy fel kell dolgoznia a hallgatónak, mint a gyakorlaton szerzetteket.

Az oktatás kreditrendszerben, korszerű módszerekkel folyik, hatékonyságát számítástechnikai eszközök segítik.

 Nyelvoktatás

A hallgatók választható tárgy keretében angol vagy német szakmai nyelvet tanulhatnak, szaknyelvi ismeretekkel bővítve azt a nyelvismeretüket, amit az alapszakos diplomájuk megszerzése feltételeként elsajátítottak.

 MILYEN VÉGZETTSÉGET NYÚJT A KÉPZÉS?

A követelményeket sikeresen teljesítő hallgatók államilag elismert, okleveles szociális munkás szakképzettséget kapnak, melynek angol nyelvű megjelölése: Social Worker.

HOL LEHET VELE ELHELYEZKEDNI?

Végzett hallgatónk a szociális szféra legkülönbözőbb területein jogosultak magasabb szintű felkészültséget igénylő szakértői és vezetői pozíciókat betölteni: 

önkormányzati és állami intézményeknél, civil és egyházi karitatív szervezeteknél, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál, idősek otthonában, karitász szervezeteknél, alkohol- és drogambulancián, hajléktalanszállón, fogyatékosok intézményeiben, vagy bárhol, ahol lehetőség van a szociális problémák hivatásszerű kezelésére. 

Diplomát szerzett hallgatóink jelentkezhetnek doktori képzésre. 

 KIKET VÁRUNK HALLGATÓKNAK?

Olyan diplomásokat, akik:

 • akik magas szintű kompetenciákkal és motivációval rendelkeznek egyéni és csoportos tanulásra,
 • alapszakos végzettséggel és esetleg munkatapasztalattal, elkötelezettséggel bírnak a társadalmi kihívások és kielégítetlen szükségletek kezelésében,
 • értelmiségiként kívánnak élni hivatásuk gyakorlásán túl is,
 • amennyiben hívő keresztények, nem csak ismerik, de követik is a tanításokat,
 • amennyiben nem hívő emberek, akkor is ismerik a keresztény tanításokat.

 MIÉRT VÁLHATNAK EMLÉKEZETESSÉ AZ ITT ELTÖLTÖTT ÉVEK?

Veszprém a Dunántúl és az Érseki Főegyházmegye központja, egyetemi és diákváros. Kedvező fekvése – a Bakony és a Balaton találkozási pontja – számos lehetőséget nyújt hallgatóinknak a sportolásra, kirándulásra, pihenésre.

 • Főiskolánk a városközponthoz, a vasútállomáshoz és az autóbusz pályaudvarhoz egyaránt közel, a város csendesebb részén, festőien szép természeti környezetben, erdős-ligetes területen helyezkedik el, mintegy főiskolai campust képezve. Jó lehetőséget kínál az elmélyült szellemi munkára.  
 • Az iskola szellemisége, a baráti összejövetelek, a kulturális rendezvények, a szakmai viták egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók a szakmai felkészülés mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. 
 • A Pannon Egyetemmel kialakított jó kapcsolat és a különféle városi rendezvények lehetővé teszik, hogy a hallgatók bekapcsolódhassanak az egyetemi város diákéletébe. 
 • 2023-ban Veszprém és a Balaton régió lesz Európa kulturális fővárosa, ennek a programnak főiskolánk is partnere. A program és a hozzá kapcsolódó fejlesztések tartósan még izgalmas várossá teszik Veszprémet.
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.