szociális munka BA szak

Pótfelvételi 2022

potfelveteli hirdetmeny szocialis munka alapszakra

 

Szociális tanulmányok szakról rövid tájékoztató ppt

Veszprémi Érseki Főiskolán 1995 óta folyik szociális munka képzés államilag támogatott és önköltséges formában.

 • A szociális munka - neve ellenére - nem egyszerűen munka, hanem hivatás, melynek középpontjában az ember és társas környezetének kapcsolata, konfliktusa áll. Aki szociális munkát végez, nehézségekkel és problémákkal küzdő emberekkel foglalkozik, családokkal, fiatalokkal, idősekkel, fogyatékkal élőkkel.

 • A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik hatékonyan segíteni tudják egyének, közösségek életminőségének javulását, és képesek aktívan közreműködni az egyént és a társadalmat veszélyeztető tényezők feltárásában, megelőzésében. 

A képzés tartalma, felépítése:

A szociális munka képzés ideje nappali tagozaton 7 félév. Levelező formában havonta 3 napot vesz igénybe.
Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki.

A bevezető tanulmányok tárgyai:

 • szociológia, társadalomtörténet, pszichológia, közgazdaságtan, jogi alapismeretek, pedagógia, gyógypedagógia, szociáletika, családszociológia, környezetszociológia, a deviáns viselkedés szociológiája, településszociológia,

Az általános ismeretekre épülnek a szociálpolitikai és szociális munka tantárgyak:

 • egyéni esetkezelés, szociális munka családokkal, gyermekekkel, fiatalokkal, idősekkel, szenvedélybetegekkel, fogvatartottakkal, hajléktalanokkal. 

A hallgatók olyan kiscsoportos foglalkozásokon is részt vesznek, amelyek személyiségük fejlődését szolgálják, hogy képessé váljanak a hatékony segítésre.

A képzésben nagy szerepet kap a gyakorlati tanulás.

 • A hallgatók különféle terepeken (idősek otthona, kórház, börtön, drogambulancia, családsegítő szolgálat stb.) szereznek közvetlen tapasztalatokat intézménylátogatás, kis- és nagygyakorlat keretein belül, a képzés közel 40%-ában.  

A szociális felsőoktatási alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit alapul véve főiskolánkon a terepgyakorlati képzés az alábbi gyakorlatokkal valósul meg:

Laikus gyakorlat:

 • Az elméleti és gyakorlati ismeretekkel nem rendelkező első éves szociális munka szakos hallgatók ún. laikus gyakorlat keretein belül ismerkednek a segítő tevékenységgel. A laikus gyakorlat célja, hogy a hallgatók konkrét segítő tevékenység során kerüljenek kliens közelbe és a segítésről közvetlen élményt szerezzenek. 

Intézménylátogatás:

 • A különbözős klienskörökkel foglalkozó szemináriumok keretében a hallgatók intézménylátogatáson vesznek részt, melynek során megismerkednek a szociális munka terephelyeivel, röviden betekintést nyernek néhány intézmény működésébe, megismerik annak belső munkáját, feladatait, szervezeti felépítését, szakemberekkel való ellátottságát valamint az intézményben szociális munkát végzők tevékenységi körét. 

Kisgyakorlat:

 • Hallgatóink a kisgyakorlatok alkalmával szerezhetnek további ismereteket a terepeken zajló munkáról. A kisgyakorlat célja, hogy a hallgatók közelebbről megismerjenek néhány intézményt, az ott folyó tevékenységet, az intézmény szerepköréhez kapcsolódó szociális feladatokat, illetve a nem szociális jellegű intézményekben felismerjék a szociális munkavégzésben rejlő lehetőségeket. Legyen módjuk a hallgatóknak a szociális munkavégzés módszereibe betekintést nyerni, illetve bizonyos részfeladatokban jelen lenni, önálló munkát végezni. Segítse a hallgatót az olyan irányú tájékozódásban, hogy a szociális munka mely területe, illetve mely módszere áll legközelebb az ő személyiségéhez. A gyakorlatozóink hat alkalommal ötször nyolc órát töltenek el a maguk által - elsősorban tereplistánkról - kiválasztott különböző terephelyeken. 

Nagygyakorlat:

 • A terepgyakorlatok féléves összefüggő, ún. nagygyakorlattal zárulnak a hetedik szemeszterben. A nagygyakorlatok helyszínét a hallgató választja ki és a terepkoordinátor hagyja jóvá. A hallgató által ajánlott gyakorlati hellyel és a gyakorlatvezetővel való kapcsolatfelvétel után a terepkoordinátor dönti el, hogy kezdeményezi-e az adott intézménnyel a nagygyakorlati megállapodás megkötését. 

A nagygyakorlat célkitűzése, hogy a hallgatók:

 • megismerjék az intézményeket a működésük során (azok belső munkáját, a szociális munkás kapcsolatát más szakemberekkel, megismerkedjenek az intézményben folyó munka főbb módszereivel, azok gyakorlati alkalmazásával, annak korlátjaival, az intézmény szolgáltatási stratégiájával, kapcsolódó egyéb intézményekkel); 

 • képessé váljanak felismerni a különböző egyéni, családi, csoportos vagy közösségi problémákat és azok összefüggéseit, képessé váljanak kiválasztani a pozitív változás lehetséges útjait; 

 • kipróbálhassák magukat előbb tereptanárral, majd „éles helyzetben”, önállóan is. 

Az oktatás kreditrendszerben, korszerű módszerekkel folyik (kiscsoportos foglalkozások, problémaközpontú oktatás), hatékonyságát számítástechnikai eszközök segítik.

Milyen végzettséget nyújt a képzés, hol lehet vele elhelyezkedni?

Főiskolánkon magas színvonalú, hivatalosan jóváhagyott, ún. akkreditált képzés folyik, ami alapján a követelmények sikeres teljesítése után a hallgatók államilag elismert, szociális munkás főiskolai oklevelet kapnak.

Végzett hallgatónk a szociális szféra legkülönbözőbb területein helyezkedhetnek el:

 • önkormányzati és állami intézményeknél, civil és egyházi karitatív szervezeteknél, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál, idősek otthonában, karitász szervezeteknél, alkohol- és drogambulancián, hajléktalanszállón, fogyatékosok intézményeiben, vagy bárhol, ahol lehetőség van a szociális problémák hivatásszerű kezelésére stb. 

Diplomát szerzett hallgatóink jelentkezhetnek:

 • szociális munka, szociológia, szociálpolitika, szociálpszichológia, közösségi és civil tanulmányok, kisebbségpolitika és az egyetemek sok más mesterszakára. 

Kiket várunk hallgatóknak?

Olyan fiatalokat, akik:

 • nyitottak környezetük szociális gondjaira; 

 • szívesen vállalják bajbajutott embertársaik segítését; 

 • késztetést éreznek arra, hogy felelősen gondolkodjanak kisebb-nagyobb közösségek jövőjéről; 

 • érdeklődnek a társadalomtudományok iránt, és széleskörű ismeretet kívánnak szerezni az emberi kapcsolatokról. 

Nyelvoktatás

Főiskolánk idegen nyelvek tanulására ingyenes lehetőséget biztosít angol, német nyelvből négy féléven keresztül. A kurzusok szakmai nyelvi órákkal egészíthetők ki.

Karitász modul

A képzés célja, hogy hallgatóink alkalmassá válnak a karitász intézményeiben és szervezeteinél való munkára. A résztvevők a Karitásszal foglalkozó tárgyak keretében előadásokat hallgatnak és karitász intézményekben végezhetnek gyakorlatokat. A képzés a kreditrendszernek köszönhetően egyéni ütem szerint végezhető.

Miért válhatnak emlékezetessé az itt eltöltött évek?

Veszprém a Dunántúl és az Érseki Főegyházmegye központja, egyetemi és diákváros. Kedvező földrajzi fekvése- a Bakony és a Balaton találkozási pontja-számos lehetőséget nyújt hallgatóinknak a sportolásra, kirándulásra, pihenésre.

 • Főiskolánk a városközponthoz, a vasútállomáshoz és az autóbusz pályaudvarhoz egyaránt közel, a város csendesebb részén, festőien szép természeti környezetben, erdős-ligetes területen helyezkedik el, mintegy főiskolai campust képezve. Jó lehetőséget kínál az elmélyült szellemi munkára.  

 • Az iskola szellemisége, a baráti összejövetelek, a szakestek, a kutatótáborok, a kulturális rendezvények, a szakmai viták egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók a szakmai felkészülés mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. 

 • A Pannon Egyetemmel kialakított jó kapcsolat és a különféle városi rendezvények lehetővé teszik, hogy a hallgatók bekapcsolódhassanak az egyetemi város diákéletébe. 

 Felvételivel kapcsolatos legfontosabb információk:

 • A Szociális munka alapszak esetén két pontszámítási mód alkalmazható: a tanulmányi és az érettségi pontok összege vagy az érettségi pontok kétszerese.  

 • A magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és társadalomismeret vizsgatárgyak közül  legalább egyből emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel kell rendelkezni.

Felvételi hirdetmények és tudnivalók:

Pótfelvételi tájékoztató 2022-23. tanévre

Elérhetőségünk:

Veszprémi Érseki Főiskola
Szociális Tanulmányok Tanszék
8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Telefon: 88/542-708 ; E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt híreink

Évértékelés a Veszprém Televízió …

A Veszprémi Érseki Főiskola rektora, Dr. Sebestyén József szociális munka...

Átfogó megújulás a Veszprémi Érsek…

Az EWTN Délelőtt című műsorában Dr. Sebestyén József rektor beszámolt...

Események

Jelenleg nincsenek új események.

cimer 4

Slide
Rólad szól!

Személyközpontú képzéseket nyújtunk.

Slide
Az életedről szól!

Keresztény életvezetést tanítunk.

Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!

Értékközösség vagyunk.

Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.