A Központ bemutatkozása

Intézményi küldetés

A Veszprémi Érseki Főiskola (VÉF/Főiskola) – hitéleti tanárképző, szociális szakember-képző és pedagógus-továbbképző intézményként – az oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelése mellett küldetésének tartja:

 • a társadalmi ellátórendszerekben, a segítő szakmákban és az oktatásban, a köznevelésben dolgozó tízezrek szakterületi, erkölcsi és mentálhigiénés támogatását;
 • a Veszprémi Főegyházmegye missziós tevékenységébe történő tevőleges és támogató bekapcsolódást, amelynek érdekében pasztorális, lelki-, mentálhigiénés, hivatásgondozó szolgáltatásokat fejlesztünk;
 • a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, amelynek érdekében felzárkóztató és tehetséggondozó szolgáltatásokat fejlesztünk;
 • a család- és gyermekvédelem ügyének támogatását;
 • a teremtés- és környezetvédelem melletti morális és tudományos elköteleződést;
 • a társadalmi érzékenység és az önkéntesség kultúrájának tervszerű kialakítását és implementálását;
 • a keresztény értelmiségképzés megszervezését;
 • a nemzeti öntudat megerősítésében való tervszerű munkálkodást.

Sarkalatos intézményi fejlesztési célok

 1. pasztorális;
 2. lelkigondozó, mentálhigiénés, pályaorientációs és pszichológiai;
 3. tehetséggondozó

szolgáltatóintézményi profil kialakítása.


 

A Lelkigondozó Központ helye és szerepe a Főiskolán

A Lelkigondozó Központ egyéni, illetve csoportfoglalkozásokat, önismereti tréningeket fejleszt és szervez, pszichológiai tanácsadási tevékenységet, valamint lelki- és hivatásgondozást végez. A Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szociális intézmények munkatársai számára – akár intézményi igényekre szabottan – nyitott és zárt csoportokat szervez, Veszprém és a régió köznevelési és szociális ágazata számára egyéni, valamint (nevelő)testületi mentálhigiénés programokat, képzéseket fejleszt.

A központ célja:

 • pszichológiai tanácsadás
 • lelkigondozó tevékenység;
 • mentálhigiénés foglalkozások, tréningek;
 • egyéni és csoportfoglalkozások;
 • szupervízió.

Célcsoport:

 • felnőttek (pedagógusok, a szociális ágazatban dolgozók);
 • fiatalok: (pályaválasztás előtt álló középiskolások, pályanyitási nehézségekkel küzdők);
 • lelki válságban, életvitel-krízisben lévő egyének, házaspárok;
 • hit- és hivatásválságban lévő egyének, családok;
 • hivatáskrízisben lévő egyházi személyek, keresztények.

A Központ főbb tevékenységi területei, szolgáltatásai:

A Központ fő tevékenységi területei alapvetően a konvencionális pszichológiai és mentálhigiénés szolgáltatások: pszichológiai meghallgatás, tanácsadás, kísérés, terápia, szupervízió, valamint lelki és mentálhigiénés meghallgatás, segítés, szupervízió. Ezek kiegészül(het)nek normatív krízisintervencióval, valamint személyiség- és önismeret-fejlesztéssel.

A Központ szolgáltatási csomagjai:

 • pszichológiai tanácsadás;
 • lelkigondozás, hivatásgondozás;
 • mentálhigiénés tanácsadás;
 • kommunikációs tréningek.

A Főiskola e területeken releváns szakképzettségekkel rendelkező szakemberei végeznek szolgáltatás-jellegű tevékenységeket, többek között: pszichológiai tanácsadást, párterápiát, családterápiát, hivatásgondozást (hivatáskeresők, hivatáskrízisben lévők, hivatáselhagyók számára).

A Központ működése:

 • A Központ a Főiskola önálló szervezeti egységeként működik, amely a különböző szolgáltatásokat, szupervíziós folyamatokat nemcsak megtervezi és kidolgozza, hanem azokat – szükség szerint további külső szakemberek bevonásával – meg is valósítja.

Veszprém, 2022. szeptember 1.

We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.