Pályázati felhívás a Rendszeres szociális ösztöndíjra 2023/2024 tavaszi félév

A Veszprémi Érseki Főiskola Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet a 2023/2024. tanév tavaszi félévére rendszeres szociális ösztöndíj igénylésére.

1. Pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhet az a teljes idejű (nappali munkarendes) felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, szociális helyzete alapján jogosult az ösztöndíj igénylésére, és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000 Ft-ot).

2. A pályázatok leadásának rendje:

A pályázat leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • Támogatási kérelem + csatolandó igazolások1
  • Adatkezelési nyilatkozat
  • Hitelességi nyilatkozat

1 A támogatási kérelemhez az alábbi igazolások csatolandók: jövedelemigazolások (30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, bankszámlakivonat, postai kifizetési szelvény, valamint a szociális helyzetre vonatkozó hitelt érdemlő igazolást.

A pályázat benyújtására az alábbi módok valamelyikén van lehetőség:

  • személyesen vagy postai úton, zárt borítékban (Veszprémi Érseki Főiskola Hallgatói Önkormányzata, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2) vagy
  • elektronikus úton színes szkennelt formában a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldve.

A pályázathoz szükséges dokumentumok elérhetőek a Veszprémi Érseki Főiskola honlapján /www. ersekifoiskola.hu/ a Hallgatóinknak/Tanulmányi dokumentumok menüpontban.

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. március 15.

3. A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok elbírálása és értékelése, valamint a támogatási összeg megállapítása a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 16. és 21. §-ainak figyelembevételével a Veszprémi Érseki Főiskola Hallgatói Önkormányzatának szociális helyzetfelmérő pontrendszere alapján történik.

Felhívjuk a pályázók figyelmét a határidő pontos betartására és a pályázat hiánytalan leadására!