Átfogó megújulás a Veszprémi Érseki Főiskolán

VEF homlokzat 2022Az EWTN Délelőtt című műsorában Dr. Sebestyén József rektor beszámolt arról az összetett szervezet- és tartalomfejlesztési folyamatról, amely a Veszprémi Érseki Főiskolán indul el a közeljövőben. A tartalomfejlesztések célja nemcsak a szakok számának növelése és a képzési területek bővítése – új gazdasági, szociális szükségletekre válaszokat kínáló interdiszciplináris szakok indításával, létesítésével –, hanem olyan tehetséggondozó, mentálhigiénés, lelki- és hivatásgondozó, valamint pasztorális szolgáltatások felépítése, amelyek társadalmi és egyházi igényekre egyaránt reagálnak, és általuk kirajzolódik Krisztus karaktere.

Forrás:
https://katolikus.tv/megujulas-a-veszpremi-erseki-foiskolan-sebestyen-jozsef/

Együttműködési megállapodást kötött a Veszprémi Érseki Főiskola és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program

aaf80242 7786 43d9 b997 4a3a15262024
A gyakorlatban már sikeresen megkezdett tervezést és együttgondolkodást megerősítve szorosan együttműködik a Veszprémi Érseki Főiskola és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a jövő évi Európa Kulturális Fővárosa program minél sikeresebb megvalósítása érdekében.
Erről írt alá megállapodást dr. Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 EKF program megvalósításáért felelős kormánybiztos jelenlétében dr. Sebestyén József, a főiskola rektora és Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója.
A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a Veszprémi Érseki Főiskola együttműködése a Jutasi KözTéren kezdődött el az idei év elején. A tervek szerint a Főiskola aktívan részt fog venni a Jutasi KözTér programjainak kialakításában és lebonyolításában. A Jutasi lakótelepen zajló közösségfejlesztési projektet „fogadják örökbe", ami azt jelenti, hogy a hallgatók részt vesznek a heti rendszerességgel megvalósuló közösségfejlesztési programokban, aktívan bekapcsolódnak a tervezett futókörhöz kapcsolódó események szervezésébe, és részt vesznek az őszi Jutasi pikniken és annak nyári előrendezvényein, a mini piknikeken. A KözTér helyszínt ad majd a hallgatók által kezdeményezett olyan saját programoknak is, amelyek jól illeszkednek a VEB2023 EKF céljaihoz, és rendkívüli tanórák is lesznek itt.
Dr. Sebestyén József főiskolai tanár, a főiskola rektora azzal összegezte az együttműködés megkezdését, hogy „A Veszprémi Érseki Főiskola kiemelt céljának tekinti, hogy Veszprémben és a régióban olyan szellemi központtá váljon, amelyet a társadalmi felelősségvállalás, a szociális érzékenység, az önkéntesség kultúrájának erősítése és a nemzetgazdaság számára hasznos humáninnovációs képesség jellemez.” Elmondta, hogy a főiskola a felsőoktatási alapfeladat-ellátás mellett lelki- és hivatásgondozó, illetve tehetséggondozó szolgáltatói profil kialakításába fogott, amely szolgáltatásokat 2023-tól szeretnénk bekapcsolni a VEB 2023 vérkeringésébe. Hozzátette: „Szociális szakember-képző és pedagógus-továbbképző intézményként örömmel csatlakozunk olyan szervezetekhez, kezdeményezésekhez és programokhoz, amelyekkel együttműködve meg tudjuk valósítani a társadalmi és kulturális elköteleződés, nem utolsó sorban pedig az önkéntesség életérzésének disszeminálását.”
Részletek a csatolt közleményben olvashatók.
 
 

Közfeladat-finanszírozási megállapodást írtak alá az egyházi felsőoktatási intézmények fenntartói a magyar állammal

img1 1

Az ünnepélyes aláíráson a Veszprémi Főegyházmegyét Szabó János gazdasági helynök és
Dr. Sebestyén József rektor képviselték.

Katolikus és református felsőoktatási intézmények fenntartóival kötött közfeladat-finanszírozási szerződéseket Magyarország Kormánya 2022. március 29-én, kedden a budavári Karmelita kolostorban - adta hírül a Magyar Távirati Iroda.

A korábbi megállapodásokra az egyházi egyetemeken és főiskolákon tapasztalható képzési kínálatbővülés és létszámnövekedés miatt volt szükség. A Veszprémi Főegyházmegye mint a Veszprémi Érseki Főiskola intézményfenntartója részéről Szabó János gazdasági helynök írta alá a közfeladat-finanszírozási szerződést.

A kormány elkötelezett a magyar felsőoktatás versenyképességének és minőségének javítása mellett, ennek jegyében kötött a korábbi években a legmagasabb szinten megállapodásokat a Magyar Katolikus Egyházzal és a Magyarországi Református Egyházzal, többek között a felsőoktatás területére is kiterjedően – tájékoztatott a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága.

Ennek is köszönhetően az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma az elmúlt években jelentősen nőtt, ugyanakkor „ez a mennyiségi növekedés és a szintén bekövetkezett intézményi növekedés, bővülés azonban az egyházak és a magyar állam között hatályban lévő megállapodásokban nem tükröződtek”. Ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával (MKPK) és a Magyarországi Református Egyház (MRE) képviselőivel folytatott tárgyalások alapján a korábban megkötött megállapodásokat a felek módosították.

Az aláírt dokumentumok rögzítik a katolikus és a református egyetemek és főiskolák működésének kereteit, garanciáit, beleértve az egyházi fenntartók és az intézmények által vállalt minőségi mutatókat is, amelyek segítenek nyomon követni a fejlődést. „Az aláíró felek közös meggyőződése szerint ezzel a magyar felsőoktatás rendszerén belül az egyházi felsőoktatás is új, az eddigieket is felülmúló fejlődést lehetővé tevő pályára állhat” – olvasható a közleményében.

Indokolttá vált továbbá a megállapodásokban rögzített, keretjellegű és garanciális szabályok törvényi szintű szabályozása is. Ezt a célt szolgálta az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló korábbi törvény kiegészítése a felsőoktatási közfeladat-ellátásra vonatkozó szabályokkal, valamint az egyházakkal a közösségi célok elérése érdekében történő együttműködésre vonatkozó rendelkezések sarkalatosítása.

Forrás, fotó: MTI, Botár Gergely/Miniszterelnökség 

Kép- és meseillusztrációs kiállítás gyerekeknek a Veszprémi Érseki Főiskolán

Sinko Veronika copy copy

A Veszprémi Érseki Főiskola párbeszédet kezdeményez a város, a térség és a történelmi egyházak köznevelési intézményeivel azzal a céllal, hogy kapcsolatot teremtsen a diákokkal, gyerekekkel, illetve hogy kulturális programlehetőségeket kínáljon számukra.

A kezdeményezés első állomásaként egy izgalmas és a gyerekek számára kalandos képkiállítást rendeztünk, amely Sinkó Veronika illusztrátor-grafikus művésznő szakrális műveiből ad ízelítőt. A kiállításra osztályfőnököket és diákokat, valamint óvodapedagógusokat és óvodásokat egyaránt várunk.

A tárlat hétköznaponként 9:00-15:00 óra között szabadon látogatható.

Képzési kínálat és közösségi élet a Veszprémi Érseki Főiskolán

rolad szolDr. Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora a központi felvételi eljárás keretében meghirdetett képzések jelentkezési határidejének utolsó napján ismertette a Főiskola hitéleti és szociális képzési kínálatát az EWTN Délelőtt című műsorában. A stúdióbeszélgetésben információk hangzottak el az osztatlan rendszerű egyszakos hittanár-nevelőtanár, illetve a hittanár-nevelőtanár – közismereti tanár szakpári képzésekről, a szociális munka alapszakról és a hitéleti szakirányú továbbképzésekről egyaránt.

https://www.youtube.com/watch?v=oy9EMK3FOr8

Harminc éve szabadon - Főiskolánkról a Kossuth Rádió politikatörténeti magazinjában

Harminc éve szabadon működhet a Veszprémi Érseki Főiskola (2021 szeptemberéig Hittudományi Főiskola).

Ahogyan a Kossuth Rádió "Harminc éve szabadon" politikatörténeti magazinjának felvezető gondolataiban is elhangzott, Főiskolánk egyike Magyarország nagymúltú egyházi felsőoktatási intézményeinek.

Sebestyen Jozsef interju 1

Dr. Sebestyén József rektor az újraalapítás harmincéves évfordulóján az eltelt harminc év eseményeiről, a folyamatosan bővülő képzési kínálatról, a Főiskola állami felsőoktatásban betöltött szerepéről beszégetett a magazin műsorvezetőjével 2021. december 20-án.

beszélgetés itt érhető el.

Látogatás a Piarista Kilátó Központban

Dr. Sebestyén József, Főiskolánk rektora és Kerekes Jozefa Gabriella pszichológus munkatársunk 2021. december 21-én látogatást tettek a Piarista Kilátó Központban.

A szakmai találkozón az életpálya-tervezési szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó tapasztalatokról, jövőbeni hálózati együttműködésről és közös szakmai konferenciák megszervezéséről történt egyeztetés - számol be honlapján a Központ (https://www.kilato.piarista.hu/news/adventi-vendegek/).

Az intézmény bejárása és a kimagasló minőségre, digitális innovációkra alapozott szolgáltatási tevékenység megtekintése során - Katona Miklós igazgató úrhoz intézett méltató szavaiban - a Főiskola rektora is kiemelte, hogy a lezajlott szakmai és baráti beszélgetés kiváló zárása volt az adventi időszaknak, egyben megalapozta a két intézmény közötti hosszú távú szakmai együttműködést.

IMG 1611

Forrás: Piarista Kilátó Központ (A felvételeket a Kilátó munkatársa, valamint Kerekes Jozefa készítették. Forrás: https://www.kilato.piarista.hu/news/adventi-vendegek/)   

Hornig-díjat kapott Győri Piroska mesteroktatónk, a Szociális Tanulmányok Tanszék munkatársa

7144112pk1116hornigdijak8 3

Porga Gyula, Győri Piroska és Szaller Péter
Fotó: Penovác Károly

Győri Piroska, Főiskolánk mesteroktatója, Szociális Tanulmányok Tanszékünk munkatársa a szociális területen végzett munkája elismeréseként Hornig-díjat vehetett át 2021. november 16-án a veszprémi városházán. Hornig-díjat kapott továbbá Szaller Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszprémi szakmai koordinátora.

A díjjal a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő, Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkáját ismeri el a város. Idén Győri Piroska, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény korábbi vezetője és Szaller Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszprémi szakmai koordinátora kapta a díjat. 

Győri Piroska – fáradhatatlan munkájával, áldozatával – intézményt vezetett, és egyben méltóságot adott idős embertársainknak. Megmutatta nekik, hogy a megtört, szorongó vonásaikban továbbra is felsejlik, jelen van az Istenarcúság misztériuma. A szociális gondoskodás mögött, akárcsak a tudás leképezése, megértése mögött – örök és fellebbezhetetlen módszerként – Krisztus, azaz az irgalom arcának és embertársaink Istenképmásságának felfedezése áll. Ezt ismerte fel Győri Piroska, ezt valósította meg személyes életében. Győri Piroska saját életét az önfeladásban, az odahajlásban valósította meg.

Kiemelt híreink

Átfogó megújulás a Veszprémi Érsek…

Az EWTN Délelőtt című műsorában Dr. Sebestyén József rektor beszámolt...

Együttműködési megállapodást köt…

A gyakorlatban már sikeresen megkezdett tervezést és együttgondolkodást megerősítve szorosan...

Események

Jelenleg nincsenek új események.

cimer 4

Slide
Rólad szól!

Személyközpontú képzéseket nyújtunk.

Slide
Az életedről szól!

Keresztény életvezetést tanítunk.

Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!

Értékközösség vagyunk.

Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.