Rektori köszöntő

rektor

Dr. Sebestyén József
rektor

 

Szeretettel köszöntöm a Veszprémi Érseki Főiskolán!

Mi a hitvallásunk? Kik vagyunk? Mi a célunk?

Főiskolánk hitvallása, küldetéstudata és társadalmi felelősségvállalása a Szentírásban, a Szent Hagyományban és az Egyház tanításában évezredek alatt felhalmozódott tudásból, tapasztalatokból és mintákból forrásozik.

Felelősséget vállalunk a minőségi és korszerű tudásátadásban, a tudományosság eszméinek elmélyítésben, az akadémiai szabadság megtartásában.

Az oktatási és kutatási alaptevékenységünk mellett küldetésünknek tartjuk az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódást, a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, aminek érdekében keressük az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalásának lehetőségeit.

Főiskolánk eligazodási pont, letisztult válasz a lét kérdéseit vizsgáló, önmaguk helyét kereső fiatalok számára! A „hit, remény, szeretet” erényekre építő lelkiségi és egyben tudományos-szakmai közösségünk út és módszer, hiszen a megtestesült Ige, az Istenfiú életpéldájában, életvezetésében, személyes döntéseiben megmutatkozó értékrenden alapul.

Kiemelt célunk a kutatómunka és a kutatásfejlesztési tevékenység magas szintű szervezése, nem utolsó sorban pedig a térség oktatási, gazdasági szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás.

Kiket várunk? 

Aki úgy gondolja, hogy a keresztény kultúra, a keresztény nevelési elvek és tradíciók, a karitatív szemlélet elsajátítása nemcsak közösségi érték, hanem a jellem formálódásához és az egyén boldogulásához is fontos, értéktartó befektetés, nálunk a helye! 

Aki az identitásválsággal terhelt világban stabil pontot, értékreferenciát keres magának, látogasson el hozzánk! 

Adottságaink

Mind a teológia és hitéleti tanári, mind pedig az állami (közismereti tanári és szociális) szakokon tanuló hallgatóink alapképzéseit a Katolikus Egyház és a Veszprémi Főegyházmegye igényeinek figyelembevételével, egyben saját szakmai koncepcióink mentén szervezzük.

Az oktatási alaptevékenységünk fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a keresztény és a világi értelmiségiek, a pedagógus-, a szociális vagy egyéb társadalom- és bölcsészeti tudományterületeken végzett szakemberek továbbképzésének szervezésére.

A tanárképzési rendszerek átalakulásának lezárultával képzési kínálatunkban az osztatlan hittanár-nevelőtanár, egyetemi szintű oklevelet adó szak vált zászlóhajóvá, és megmaradt a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési (BA) szak, amelyen egyelőre szüneteltetjük a képzést.

A Főiskola a veszprémi székhelyű Pannon Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján az osztatlan hittanár-nevelőtanár képzését nemcsak egyszakos formában, hanem szakpárban is biztosítja angol nyelv és kultúra tanára, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, dráma- és színházismeret-tanár, valamint természetismeret-környezettan tanár közismereti tanári szakokkal hirdetve.

A társadalomtudományi képzési területen működik a szociális munka (BA) alapszakos képzés, amely állami feladatot teljesít a diakóniai, a karitatív munka szakembereinek képzésével.

Szakirányú továbbképzéseket pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterületen), tehetségfejlesztő szaktanácsadó, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, valamint iskolai szociális munka és alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakokon szervezünk.

Utak és lehetőségek – fejlesztési irányok

A fent ismertetett adottságokra építve új bölcsészet- és gazdaságtudományi szakok indítását tervezzük olyan korszerű képzési tartalmakkal, amelyek nemcsak az Egyház oktatási, szociális és szolgáltató intézményrendszerében, hanem a tágabb munkaerőpiacon is tudnak hasznosulni. Olyan pedagógiai alapszakok elindításában gondolkodunk, amelyek akár önállóan, akár a hittanár-nevelőtanár szakkal párhuzamos képzésben is biztos pályaperspektívát kínálnak.

Az egyházi diplomácia, a kultúraközi mediáció és az egyházi idegenforgalmi, a pasztoráció területeken tervezett képzések korszerű tudást, hatékony kompetenciafejlődést és jó elhelyezkedési lehetőségeket ígérnek!

Figyeljék honlapunkat, közösségi profilunkat és a folyamatosan megújuló képzési kínálatunkat!

Kiemelt híreink

Évértékelés a Veszprém Televízió …

A Veszprémi Érseki Főiskola rektora, Dr. Sebestyén József szociális munka...

Átfogó megújulás a Veszprémi Érsek…

Az EWTN Délelőtt című műsorában Dr. Sebestyén József rektor beszámolt...

Események

Jelenleg nincsenek új események.

cimer 4

Slide
Rólad szól!

Személyközpontú képzéseket nyújtunk.

Slide
Az életedről szól!

Keresztény életvezetést tanítunk.

Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!

Értékközösség vagyunk.

Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.