Pályázati felhívás nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére a 2022/2023. tanévre

A Veszprémi Érseki Főiskola a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 2022/2023. tanévre pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére.

A pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

a) Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 forint havonta.

b) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek; a pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

c) A pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2022. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, lehetőség szerint az alapképzésben és a mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten.

d) A 2022/2023. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2022/2023. tanévben folyósítható, az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint meghatározott – alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő – hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára (a jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2022/2023. tanévben a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerinti jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szünetelésének időszakában).

e) Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

 

A pályázat teljes szövege és a pályázati adatlap itt elérhető.

ITDK 2022 - Felhívás

ITDK felhivas 2022 copy

We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.